Adorace a pobožnosti

každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 17:00 do 18:00
1. čtvrtek v měsíci2.1. adorace za nová kněžská a misijní povolání
1. pátek v měsíci 3.1. tichá adorace a možnost sv. zpovědi 16:00 až 16:45 ; společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace do 18:30
3. pátek v měsícinebude
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii, Matce
ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemii