Adorace a pobožnosti

1. čtvrtek v měsíci2. 5. , po mši svaté adorace vedená za nová kněžská, řeholní
a misijní povolání
1. pátek v měsíci 3. 5., tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45,
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 19:30
3. pátek v měsíci 17. 5., po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu
Milosrdenství. (Adorace, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a také Mu děkovat, mimořádně nebude – z důvodu konání poutě do Svaté Země.)
každá středa adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní v době od 18:00 do 19:00
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii,
Matce ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemii