Adorace a pobožnosti

1. pátek v měsíci 5. 7. – nebude 2. 8. – dle možnosti zatupujícího kněze (bude upřesněno v ohláškách)
každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní o prázdninách NEBUDE
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii, Matce
ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi