Liturgický kalendář

Liturgický kalendář na květen 2019

1.5. Svátek práce Dělník sv. Josef 1. cteni: Gn 1,26-2,3
Zalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5. čtvrtek 2. velikonočního týdne Zikmund sv. Atanáš 1. cteni: Sk 5,27-33
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36
3.5. Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba 1. cteni: 1Kor 15,1-8
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5. sobota 2. velikonočního týdne Květoslav sv. Florián 1. cteni: Sk 6,1-7
Zalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21
5.5. 3. neděle velikonoční Klaudie sv. Gothard 1. cteni: Sk 5,27b-32.40b-41
Zalm: Zl 30(29)
2. cteni: Zj 5,11-14
Evangelium: Jan 21,1-19
6.5. pondělí 3. velikonočního týdne Radoslav sv. Jan Sarkander 1. cteni: Sk 6,8-15
Zalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
7.5. úterý 3. velikonočního týdne Stanislav sv. Benedikt II. 1. cteni: Sk 7,51-8,1a
Zalm: Zl 31
Evangelium: Jan 6,30-35
8.5. středa 3. velikonočního týdne Státní svátek Panna Maria, Prostřednice všech milostí 1. cteni: Sk 8,1b-8
Zalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,35-40
9.5. čtvrtek 3. velikonočního týdne Ctibor sv. Hermus 1. cteni: Sk 8,26-40
Zalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,44-51
10.5. pátek 3. velikonočního týdne Blažena sv. Izidor 1. cteni: Sk 9,1-20
Zalm: Zl 117
Evangelium: Jan 6,52-59
11.5. sobota 3. velikonočního týdne Svatava sv. Ignác z Láconi 1. cteni: Sk 9,31-42
Zalm: Zl 116
Evangelium: Jan 6,60-69
12.5. 4. neděle velikonoční Pankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. cteni: Sk 13,14.43-52
Zalm: Zl 100(99)
2. cteni: Zj 7,9.14b-17
Evangelium: Jan 10,27-30
13.5. pondělí 4. velikonočního týdne Servác sv. Ondřej Hubert Fournet 1. cteni: Sk 11,1-18
Zalm: Zl 42
Evangelium: Jan 10,1-10
14.5. Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola 1. cteni: Sk 1,15-17.20-26
Zalm: Zl 113(112)
Evangelium: Jan 15,9-17
15.5. středa 4. velikonočního týdne Žofie sv. Žofie 1. cteni: Sk 12,24-13,5a
Zalm: Zl 67
Evangelium: Jan 12,44-50
16.5. Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. cteni: Rim 8,31b-39
Zalm: Zl 69(68)
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5. pátek 4. velikonočního týdne Aneta sv. Paschal Baylon 1. cteni: Sk 13,26-33
Zalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
18.5. sobota 4. velikonočního týdne Nataša sv. Jan I. 1. cteni: Sk 13,44-52
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 14,7-14
19.5. 5. neděle velikonoční Ivo sv. Petr Celestýn 1. cteni: Sk 14,21b-27
Zalm: Zl 145(144)
2. cteni: Zj 21,1-5a
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
20.5. pondělí 5. velikonočního týdne Zbyšek sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. cteni: Sk 14,5-18
Zalm: Zl 115
Evangelium: Jan 14,21-26
21.5. úterý 5. velikonočního týdne Monika sv. Ondřej Bobola 1. cteni: Sk 14,19-28
Zalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
22.5. středa 5. velikonočního týdne Emil sv. Julie 1. cteni: Sk 15,1-6
Zalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
23.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi 1. cteni: Sk 15,7-21
Zalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
24.5. pátek 5. velikonočního týdne Jana sv. Vincent Lerinský 1. cteni: Sk 15,22-31
Zalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
25.5. sobota 5. velikonočního týdne Viola sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. cteni: Sk 16,1-10
Zalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
26.5. 6. neděle velikonoční Filip sv. Filip Neri 1. cteni: Sk 15,1-2.22-29
Zalm: Zl 67(66)
2. cteni: Zj 21,10-14.22-23
Evangelium: Jan 14,23-29
27.5. pondělí 6. velikonočního týdne Valdemar sv. Augustin z Canterbury 1. cteni: Sk 16,11-15
Zalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
28.5. úterý 6. velikonočního týdne Vilém sv. Emil 1. cteni: Sk 16,22-34
Zalm: Zl 138
Evangelium: Jan 16,5-11
29.5. středa 6. velikonočního týdne Maxmilián sv. Maximin 1. cteni: Sk 17,15.22-18,1
Zalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
30.5. Nanebevstoupení Páně Ferdinand sv. Zdislava 1. cteni: Sk 1,1-11
Zalm: Zl 47(46)
2. cteni: Ef 1,17-23
Evangelium: Lk 24,46-53
31.5. Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 1. cteni: Sof 3,14-18
Zalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-5