Liturgický kalendář

Liturgický kalendář na červenec 2019

1.7. pondělí 13. týdne v mezidobí Jaroslava sv. Theobald (Děpolt) 1. cteni: Gn 18,16-33
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 8,18-22
2.7. úterý 13. týdne v mezidobí Patricie sv. Ota 1. cteni: Gn 19,15-29
Zalm: Zl 26
Evangelium: Mt 8,23-27
3.7. Radomír Svátek sv. Tomáše 1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí Prokop sv. Prokop 1. cteni: Gn 22,1-19
Zalm: Zl 116A
Evangelium: Mt 9,1-8
5.7. Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 1. cteni: Iz 61,1-3a
Zalm: Zl 117(116)
2. cteni: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7. sobota 13. týdne v mezidobí Státní svátek – Mistr Jan Hus sv. Marie Gorettiová 1. cteni: Gn 27,1-5.15-29
Zalm: Zl 135
Evangelium: Mt 9,14-17
7.7. 14. neděle v mezidobí Bohuslava sv. Wilibald 1. cteni: Iz 66,10-14c
Zalm: Zl 66(65)
2. cteni: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
8.7. pondělí 14. týdne v mezidobí Nora sv. Kilián 1. cteni: Gn 28,10-22a
Zalm: Zl 91
Evangelium: Mt 9,18-26
9.7. úterý 14. týdne v mezidobí Drahoslava sv. Veronika Giulianiová 1. cteni: Gn 32,23-33
Zalm: Zl 17
Evangelium: Mt 9,32-38
10.7. středa 14.týdne v mezidobí Libuše, Amálie sv. Amálie (Libuše) 1. cteni: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mt 10,1-7
11.7. Olga Svátek sv. Benedikta 1. cteni: Pr 2,1-9
Zalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7. pátek 14. týdne v mezidobí Bořek sv. Jan Qualbert 1. cteni: Gn 46,1-7.28-30
Zalm: Zl 37
Evangelium: Mt 10,16-23
13.7. sobota 14. týdne v mezidobí Markéta sv. Jindřich 1. cteni: Gn 49,29-32;50,15-26a
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,24-33
14.7. 15. neděle v mezidobí Karolína bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 1. cteni: Dt 30,10-14
Zalm: Zl 69(68)
2. cteni: Kol 1,15-20
Evangelium: Lk 10,25-37
15.7. pondělí 15. týdne v mezidobí Jindřich sv. Bonaventura 1. cteni: Ex 1,8-14.22
Zalm: Zl 124
Evangelium: Mt 10,34-11,1
16.7. úterý 15. týdne v mezidobí Luboš Panna Maria Karmelská 1. cteni: Ex 2,1-15a
Zalm: Zl 69
Evangelium: Mt 11,20-24
17.7. středa 15. týdne v mezidobí Martina sv. Česlav a Hyacint 1. cteni: Ex 3,1-6.9-12
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-27
18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí Drahomíra sv. Emilián 1. cteni: Ex 3,13-20
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 11,28-30
19.7. pátek 15. týdne v mezidobí Čeněk sv. Makrina 1. cteni: Ex 11,10-12,14
Zalm: Zl 116B
Evangelium: Mt 12,1-8
20.7. sobota 15. týdne v mezidobí Ilja sv. Eliáš 1. cteni: Ex 12,37-42
Zalm: Zl 136
Evangelium: Mt 12,14-21
21.7. 16. neděle v mezidobí Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi 1. cteni: Gn 18,1-10a
Zalm: Zl 15(14)
2. cteni: Kol 1,24-28
Evangelium: Lk 10,38-42
22.7. Magdaléna sv. Marie Magdaléna 1. cteni: Pís 3,1-4a
Zalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7. Libor Svátek sv. Brigity 1. cteni: Gal 2,19-20
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 15,1-8
24.7. středa 16. týdne v mezidobí Kristýna sv. Kristina 1. cteni: Ex 16,1-5.9-15
Zalm: Zl 78
Evangelium: Mt 13,1-9
25.7. Jakub svátek sv. Jakuba apoštola 1. cteni: 2Kor 4,7-15
Zalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7. pátek 16. týdne v mezidobí Anna sv. Jáchym a Anna 1. cteni: Ex 20,1-17
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mt 13,18-23
27.7. sobota 16. týdne v mezidobí Věroslav sv. Gorazd a druhové 1. cteni: Ex 24,3-8
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mt 13,24-30
28.7. 17. neděle v mezidobí Viktor sv. Nazarius a Celsus 1. cteni: Gn 18,20-32
Zalm: ZI 138(137)
2. cteni: Kol 2,12-14
Evangelium: Lk 11,1-13
29.7. pondělí 17. týdne v mezidobí Marta sv. Marta 1. cteni: Ex 32,15-24.30-34
Zalm: Zl 106
Evangelium: Mt 13,31-35
30.7. úterý 17. týdne v mezidobí Bořivoj sv. Petr Chryzolog 1. cteni: Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 13,36-43
31.7. středa 17. týdne v mezidobí Ignác sv. Ignác z Loyoly 1. cteni: Ex 34,29-35
Zalm: Zl 99
Evangelium: Mt 13,44-46