Liturgický kalendář

Liturgický kalendář na leden 2020

1.1. Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. cteni: Nm 6,22-27
Zalm: Zl 67
2. cteni: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
2.1. Karina sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 1. cteni: 1Jan 2,22-28
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,19-28
3.1. Radmila sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 1. cteni: 1Jan 2,29-3,6
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,29-34
4.1. Diana sv. Anděla z Foligna 1. cteni: 1Jan 3,7-10
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,35-42
5.1. 2. neděle po Narození Páně Dalimil sv. Telesfor 1. cteni: Sir 24,1-4.12-16
Zalm: Zl 147
2. cteni: Ef 1,3-6.15-18
Evangelium: Jan 1,1-18
6.1. Tři králové Slavnost Zjevení Páně 1. cteni: Iz 60,1-6
Zalm: Zl 72
2. cteni: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
7.1. Vilma sv. Rajmund z Penafortu 1. cteni: 1Jan 3,22-4,6
Zalm: Zl 2
Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
8.1. Čestmír sv. Severin 1. cteni: 1Jan 4,7-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,34-44
9.1. Vladan sv. Julián 1. cteni: 1Jan 4,11-18
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,45-52
10.1. Břetislav sv. Agathon (Dobromil) 1. cteni: 1Jan 4,19-5,4
Zalm: Zl 72
Evangelium: Lk 4,14-22a
11.1. Bohdana ct. Marie Elekta 1. cteni: 1Jan 5,5-13
Zalm: Zl 147
Evangelium: Lk 5,12-16
12.1. Svátek Křtu Páně Pravoslav sv. Probus (Pravoslav) 1. cteni: Iz 42,1-4.6-7
Zalm: Zl 29(28)
2. cteni: Sk 10,34-38
Evangelium: Mt 3,13-17
13.1. pondělí 1. týdne v mezidobí Edita sv. Hilarius z Poitiers 1. cteni: 1Sam 1,1-8
Zalm: Zl 116B
Evangelium: Mk 1,14-20
14.1. úterý 1. týdne v mezidobí Radovan sv. Sáva Srbský 1. cteni: 1Sam 1,9-20
Zalm: 1Sam 2
Evangelium: Mk 1,21b-28
15.1. středa 1. týdne v mezidobí Alice sv. Pavel Poustevník 1. cteni: 1Sam 3,1-10.19-20
Zalm: Zl 40
Evangelium: Mk 1,29-39
16.1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí Ctirad sv. Marcel I. 1. cteni: 1Sam 4,1-11
Zalm: Zl 44
Evangelium: Mk 1,40-45
17.1. pátek 1. týdne v mezidobí Drahoslav sv. Antonín Veliký 1. cteni: 1Sam 8,4-7.10-22a
Zalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,1-12
18.1. sobota 1. týdne v mezidobí Vladislav Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 1. cteni: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a
Zalm: Zl 21
Evangelium: Mk 2,13-17
19.1. 2. neděle v mezidobí Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové 1. cteni: Iz 49,3.5-6
Zalm: Zl 40(39)
2. cteni: 1Kor 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34
20.1. pondělí 2. týdne v mezidobí Ilona sv. Fabián a Šebestián 1. cteni: 1Sam 15,16-23
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mk 2,18-22
21.1. úterý 2. týdne v mezidobí Běla sv. Anežka Římská 1. cteni: 1Sam 16,1-13
Zalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,23-28
22.1. středa 2. týdne v mezidobí Slavomír sv. Vincenc 1. cteni: 1Sam 17,32-33.37.40-51
Zalm: Zl 144
Evangelium: Mk 3,1-6
23.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí Zdeněk sv. Ildefons 1. cteni: 1Sam 18,6-9;19,1-7
Zalm: Zl 56
Evangelium: Mk 3,7-12
24.1. pátek 2. týdne v mezidobí Milena sv. František Saleský 1. cteni: 1Sam 24,3-21
Zalm: Zl 57
Evangelium: Mk 3,13-19
25.1. Miloš Svátek Obrácení svatého Pavla 1. cteni: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Zalm: Zl 117(116)
Evangelium: Mk 16,15-18
26.1. 3. neděle v mezidobí Zora sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 1. cteni: Iz 8,23b-9,3
Zalm: Zl 27(26)
2. cteni: 1Kor 1,10-13.17
Evangelium: Mt 4,12-23
27.1. pondělí 3. týdne v mezidobí Ingrid sv. Anděla Mericiová 1. cteni: 2Sam 5,1-7.10
Zalm: Zl 89
Evangelium: Mk 3,22-30
28.1. úterý 3. týdne v mezidobí Otýlie sv. Tomáš Akvinský 1. cteni: 2Sam 6,12b-15.17-19
Zalm: Zl 24
Evangelium: Mk 3,31-35
29.1. středa 3. týdne v mezidobí Zdislava sv. Sulpicius 1. cteni: 2Sam 7,4-17
Zalm: Zl 89
Evangelium: Mk 4,1-20
30.1. čtvrtek 3. týdne v mezidobí Robin sv. Martina 1. cteni: 2Sam 7,18-19.24-29
Zalm: Zl 132
Evangelium: Mk 4,21-25
31.1. pátek 3. týdne v mezidobí Marika sv. Jan Bosko 1. cteni: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mk 4,26-34