Pouť

Pouť do Svaté země

Římskokatolická farnost Bolatice ve spolupráci s cestovní kanceláří AWERTOUR           

 

připravuje ve dnech 12. – 19. března 2019    Pouť do Svaté země.

Máme tak jedinečnou možnost prožívat požehnání a přípravu na Velikonoce v místech, které jsou přímo spojeny s životem Ježíše Krista a jsou známy z Bible. Bohatý duchovní program je spojen s každodenní mší svatou.

Předpokládaná cena  :  18 400 Kč + 100 USD (dohromady cca 20 700 Kč)

zahrnuje náklady na letenku, ubytování, polopenzi, dopravu, vstup do poutních míst a průvodce.

Doprava  :  letecky z Vídně a při minimálním počtu 30 účastníků zajistí CK AWERTOUR z Bolatic do Vídně autobus.

 

Detailní program poutě, podmínky zájezdu a další nezbytné informace budou v nejbližším čase vyvěšeny na nástěnce v kostele a zveřejněny v oznámeních.

Prosíme farníky, kteří o pouť do Svaté země projeví zájem, aby se
přihlásili do 6. ledna 2019 na Farním úřadu v Bolaticích (je možno
po každé mši svaté v sakristii) nebo na farním telefonním čísle
731 625 635.

Záloha ve výši zhruba 10 000 Kč pak musí být uhrazena do 9. ledna 2019.