Setkání společenství

Společenství matek 4. 11. a 18. 11. v 18:00
Scholakaždá neděle v 9:00
Ministranti4. 11. po mši svaté
Podávající sv. přijímání9. 11. v 18:00
Společenství seniorů19. 11. v 15:00