Setkání společenství

Společenství matek 2. 3. a 16. 3. v 18:00
Scholakaždá neděle v 9:00
Ministrantiv Ohláškách
Podávající sv. přijímání14. 3. v 18:00
Společenství seniorů17. 3. v 15:00
Biřmovanci13. 3. a 27. 3. v 17:45