Setkání společenství

Společenství matek 2.9. a 16.9. v 19:00
Scholakaždá neděle v 9:00
Ministrantiv ohláškách
Podávající sv. přijímání14.9. v 19:00
Společenství seniorů17.9. v 16:00