Setkání společenství

Scholakaždá neděle v 09:00
Podávající sv. přijímání11. 5. v 19:15
Ministrantisoustředění 10. - 12.5
Společenství matek 6.5. a 20.5. v 19:00
Společenství seniorů 14.5. v 16:00