Setkání společenství

Společenství matek 6. 1. a 20. 1. v 18:00
Scholakaždá neděle v 9:00
Ministrantiviz. Ohlášky
Podávající sv. přijímání11. 1. v 18:00
Společenství seniorů21. 1. v 15:00