Pro děti

Na těchto stránkách připravujeme nejrůznější omalovánky, rébusy, kalendáře a tvůrčí nápady (výroba svíček, lampiónů, šablon na sklo …). Můžete také zde číst Bibli pro děti a obrazové stády s malováním na každou liturgickou sezonu. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšířena.


20. neděle v mezidobí

 

 

20. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Přišel jsem, abych přinesl na zem oheň, a velmi si přeji, aby se všude rozhořel.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

20. neděle v mezidobí

Téma:Ježíš přinesl rozdělení.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:letní ovoce

Promluva:

Sbíral a zavařoval někdo s maminkou nebo s babičkou letos o prázdninách
ovoce? Jak se to dělá? Ovoce se nasbírá nebo nečeše a musí se zkontrolovat, jestli
nějaký kus není zkažený. Mohl by být plesnivý nebo nahnilý. Takový kus ovoce se musí
dát pryč, protože by velmi rychle nakazil ostatní ovoce. Když bychom ho nevyhodili
včas, museli bychom zanedlouho vyhodit všechno ovoce. A dobrá zavařenina je pouze z
dobrého ovoce. Jeden nahnilý nebo plesnivý kus ovoce zničí celou zavařeninu.
Ježíš v dnešním evangeliu mluví o tom, že přináší rozdělení. Přichází, aby rozdělil
zlo od dobra tak jako v létě dělíme ovoce zkažené od zdravého. Nechce, aby nás zlo
ničilo a kazilo a aby se z nás stalo nepotřebné ovoce, které se k ničemu nehodí. I
my můžeme Ježíše následovat a zbavovat se všeho, co děláme špatného, všeho špatného,
co nás napadá, všeho špatného, co říkáme. Zbavit se špatného je snadné – stačí
svěřit vše Ježíšovi. On jediný dokáže hnilobu nebo plíseň naší špatnosti vyléčit a
zničit, abychom byli opět bez vady.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (660 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Nové pracovní listy k tématu Panny Marie (15. srpen – Svátek Nanebevzetí Panny Marie):

pracovní list o Panně Marii pracovní list o Panně Marii (JPG, 816 kB)

omalovánka s doplňovačkou - Panna Maria omalovánka s doplňovačkou – Panna Maria (JPG, 503 kB)


19. neděle v mezidobí

 

19. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebojte se, ovečky moje. Pán Bůh pro vás připravil království. Nebude ale tady na zemi. Budete ho mít v nebi. Proto prodejte všechno, co máte a peníze rozdejte chudým.

Dělejte dobré skutky. Tím si připravíte poklad v nebi. Takový poklad vám žádný zloděj neukradne a žádný mol nerozežere.

Chystejte si takový poklad už teď. Buďte jako služebníci, kteří čekají, až se jejich pán vrátí domů. Když takový pán své služebníky najde, jak na něj čekají, pochválí je, pozve je ke stolu a bude je sám obsluhovat. Nikdy nevíte, kdy přijdu, abych vás vzal do nebe. Proto buďte pořád připraveni.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

19. neděle v mezidobí

Téma: Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:
 

Promluva:

 Jste rádi sami doma? Asi jen někdy a asi jen trochu. Těšíte se na to, až
se maminka nebo tatínek vrátí? Kdo se těší, má radost, když rodiče přijdou dřív. Rád
pro ně i připraví uklizenou myčku, utřený stůl nebo uklizené boty v předsíni. Může
se vůbec stát, abychom se netěšili? Abychom byli radši sami bez nich? Může, když
máme špatné svědomí. Když víme, že jim budeme musit říct něco nepříjemného, co jsme
provedli a oni se budou možná zlobit nebo budou smutní.
Být připravený na Ježíšův příchod znamená těšit se na něj. Protože až On přijde,
bude to ještě mnohem lepší než když se vrátí tatínek nebo maminka. Všem lidem na
zemi se vrátí ten, který je má ze všech nejraději, aby je potěšil. Bylo by škoda,
zkazit si tak krásnou chvíli tím, že bychom v jeho očích viděli smutek z toho, že
jsme prováděli špatné věci. Bylo by to škoda, když on nám odpuštění za všechno, co
zkazíme a zničíme stále nabízí.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (403 kB)

 


18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: „Jednomu sedlákovi se na poli hodně urodilo. Sklidil tolik obilí, že už ho neměl kam dát.

Přemýšlel tedy, co s ním udělá, a pak dostal nápad: „Tohle udělám: svou starou stodolu zbořím a postavím si stodolu větší. Do ní pak všechno to obilí složím. A pak si budu užívat, hodovat a lenošit, protože budu mít zásoby na mnoho let dopředu.“

Ještě tu noc ale onen sedlák zemřel. A všechno jeho obilí sezobali ptáci.“ Když Pán Ježíš dovyprávěl příběh, řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Dejte si pozor, abyste nebyli chamtiví a sobečtí. Pro Pána Boha nemá cenu žádný majetek, ale to, co děláte pro druhé lidi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

18. neděle v mezidobí

Téma: Bohatství před Bohem

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

“Jak vypadá bohatství? Co má ten, kdo je bohatý? Má hodně věcí, které jsou drahé a vzácné. Má hodně peněz. Má veliké domy a drahá auta. Bude někdo bohatý, když bude mít hodně věcí, které nejsou ani drahé, ani vzácné? Ne. Bude někdo bohatý, když bude mít hodně peněz, které neplatí? Ne. Bude někdo bohatý, když budou jeho domy rozbité a rozpadlé? Ne. Bude někdo bohatý, když budou jeho auta stará? Ne. Věci, které jsou “bohaté” většinou zestárnou a ten, kdo je má už není bohatý. Ježíš dnes v podobenství mluví o tom, abychom shromažďovali bohatství před Bohem. Jak vypadá bohatství před Bohem? Co má ten, kdo je bohatý před Bohem? Má to, co nestárne, nerozbíjí se a co mu nikdo nemůže ukrást. Má dobré kamarády, kteří ho mají rádi, protože on je má rád a neubližuje jim. Má radost, protože se druhým snaží dělat radost. A radost je nakažlivá: každý, kdo se snaží jí rozdávat, ten jí má sám ještě větší. A pořád se má na co těšit (i teď, když už je za námi polovina prázdnin). Ví, že má milujícího tatínka Boha, který na něj čeká a těší se na něj, má ho rád a připravuje pro něj velikou odměnu ve svém království.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (614 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli

 


16. neděle v mezidobí

 

 

16. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Během svého putování přišel Pán Ježíš do jedné vesnice a tam ho pozvala domů žena jménem Marta. V tom domě s ní bydlela ještě její sestra Marie. Když Pán Ježíš vstoupil do toho domu, přišla Marie, posadila se mu k nohám a poslouchala, co povídá.

Marta mezitím chystala občerstvení a měla s tím plno práce. Přišla proto k Pánu Ježíši a řekla mu: „Pane Ježíši, nevadí ti, že mě Marie nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán Ježíš jí na to ale odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si zbytečně moc starostí. V životě je důležité jen jedno – poslouchat Pána Boha. A Marie to teď právě tak dělala.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

16. neděle v mezidobí

Téma: Lk 10,38-42

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Znáte, děti, hru “Na sochy?” Při této hře je jeden prodavač soch a jeden, jak jsme my říkali “kupovač” soch. Ostatní jsou sochy. Sochy se mohou volně pohybovat, mohou dělat, co se jim zlíbí, až do té chvíle, než je prodavač “vypne”. To se zastaví přesně ve chvíli vypnutí a musí zůstat “zkamenělé”, dokud si jednu z nich “kupovač” neodvede. Nevím, jestli tuto hru hrajete také, ale nás bavila nejvíc právě ta chvíle “zkamenění”. Bylo to veselé a když jsme jako sochy nemohli nic dělat, poslouchali jsme, jak domlouvali prodavač a kupovač prodej sochy.  Už sice nevím, jak tato hra končí, ale to teď není úplně nejdůležitější. Dnes jsme totiž slyšeli v evangeliu zvláštní příběh. Potom, co Ježíš nabádal (slyšeli jsme to minulou neděli) své posluchače, aby se jeden k druhému chovali jako Samaritán ke zraněnému u cesty a všímali si, co druhý potřebuje, nechává dnes Marii sedět u svých nohou a pracující Martu kárá… Neznamená to náhodou, že příběh o Milosrdném Samaritánovi už neplatí? Nebojte se, ten příběh stále platí a platit bude. Stále si máme všímat jeden druhého, pomáhat si, ale když mluví Ježíš, máme být jako ty sochy ve hře, o které jsme si teď povídali. Máme všeho nechat a poslouchat, protože to, co Ježíš říká, je ze všeho nejdůležitější.
 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (373 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.


13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když šel Pán Ježíš s učedníky do Jeruzaléma, šlo za ním mnoho lidí. Někdo z nich se na Pána Ježíše obrátil a řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Cesta za mnou není lehká. Nikde na zemi nemám místo, kde bych bydlel. Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale já nemám místo, kde bych byl doma.“

Jinému člověku zase Pán Ježíš řekl: „Pojď za mnou!“ On mu ale odpověděl: „Pane Ježíši, mám tu ještě nějaké úkoly. Dovol mi, abych je splnil, a pak za tebou půjdu. “Pán Ježíš mu na to řekl: „Nech úkoly ostatním. Ty pojď za mnou hned.“ I jiného člověka Pán Ježíš vyzval: Pojď za mnou!“

Tento člověk mu ale řekl: „Půjdu za tebou, Pane Ježíši. Jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Pán Ježíš mu ale řekl: „Nesmíš být tak nerozhodný. Když se jednou rozhodneš jít za mnou, musíš se svého starého života vzdát a dělat jen to, k čemu tě volám já.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


 

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

13. neděle v mezidobí

Téma:“Půjdu za tebou, kam půjdeš.”

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: šátek

Promluva:

“Jestlipak jste už někdy, děti, hrály na “slepou bábu”? To mi budete umět povědět, jak se tato hra hraje.” (Ten, který je “slepá bába”, má zavázané oči šátkem a honí ostatní. Jde mu to samo sebou špatně, když nevidí.) Při vysvětlování či dětském popisování hry můžeme jednomu ministrantovi (po předchozí domluvě) zavázat oči. Ministrant nám může popsat, jaké to je. Necítí se bezpečně, bude to lepší, když se bude moct někoho chytit a jít za ním. Průvodce ale nemůže být kdokoliv, může to být jen ten, kdo ho má rád. Jen takový průvodce neodvede naší “slepou bábu” do nebezpečí. Po této zkušenosti si může ministrant šátek sundat. “Dobře vidět, byť možná s brýlemi je moc dobré. Můžeme jít kam chceme. Kdo z vás ale vidí tak dobře, že vidí, co se stane zítra, za hodinu? Kdo z vás tak dobře vidí, že vidí, co se děje ve vedlejším městě, v sousedním státě, na druhé polovině zeměkoule? Kdo z vás tak dobře vidí, že vidí svého anděla strážného? Nikdo, já také ne. Nevidíme tak dobře, potřebujeme průvodce, za kterým můžeme bezpečně jít, který vidí lépe než my a má nás rád a neodvede nás do nebezpečí. Myslím, že mi jeho jméno budete umět říct sami, protože ho dobře znáte. A to je důvod k veliké radosti.”


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (151 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli

 


12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když byl jednou Pán Ježíš o samotě se svými učedníky, zeptal se jich: „Co si o mně lidé myslí?“

Petr mu odpověděl: „Ty jsi Boží Syn a přišel jsi nás zachránit!“ Pán Ježíš učedníkům ale přísně zakázal o tom někomu říkat. Pak učedníkům vyprávěl o tom, že bude muset zemřít na kříži.

Potom všechny učedníky vyzval: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, musí se umět překonat. Musí vydržet všechny nesnáze a dělat to, co dělám já.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

12. neděle v mezidobí

Téma:

Lk 9, 23-24

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

dostatečně velký obraz létajícího balonu a tabule s křídami

Promluva:

Viděli jste už někdy, děti, na obloze létající balon? Dá se v něm letět
daleko a musí to být krásné. Chtěli byste v něm někdy letět? Třeba o prázdninách…
Co byste si vzali sebou na cestu, aby vám nic nescházelo? (Děti mohou diktovat a
jejich “výbava” bude zapisována na tabuli. Bude dobré děti nijak neomezovat.)
Představte si, že balon už na vás čeká a všechny věci, které jste si vzali sebou,
jsou v balonovém koši. Vy můžete nastoupit, provazy, které držely balon jsou už
volné a balon se s vámi pomalu začíná vznášet. Ale ouha! Balon se vznáší příliš
pomalu, plouhá se nad zemí, je v něm příliš mnoho věcí. Budete muset něco vyhodit.
(Co děti vyberou z vybraných věcí, bude na tabuli smazáno.) Balon se úspěšně zvedl,
ale blížíme se k lesu. Jsou v něm vysoké stromy a ty by mohly balon poškodit a my
bychom spadli na zem. Tahám za plynovou páčku, ale balon se zvedá příliš pomalu.
Budeme muset ještě něco vyhodit. (Opět na tabuli vymažeme vybrané věci ze seznamu.)
Balon se krásně vyhoupl, máme vynikající výhled do krajiny a sluníčko nám svítí na
cestu. (Můžeme ještě přidat město s vysokými domy, vysoké hory atd., dokud se
nezbavíme většiny věcí.) Každé odhození nás bude přibližovat k cíli a otvírat nám
nové krásné výhledy.
Nevím, jestli se o prázdninách proletíte v balonu, ale na cestování v něm jsme si
zahráli proto, že poznávat Ježíše a být jeho přítelem je podobné jako let balonem.
Čím jsme mu blíž, tím je to krásnější. Musíme se ale zbavovat zbytečností
(zbytečných drahých věcí jako jsou mobily, počítačové hry, špatných zvyků a
zlozvyků, zlých myšlenek, lenosti a závisti),  které nás drží u země.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (778 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.


Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Chtěl bych vám toho říct ještě mnoho, ale teď byste tomu nerozuměli. Ale až k vám přijde Duch svatý, pomůže vám všemu porozumět. On mě oslaví.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Nejsvětější Trojice

Téma:

Otec, Syn a Duch Svatý

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Děti, kde je váš domov? Domov je tam, kde jsme doma a doma jsme tam, kde
bydlíme. A co kdybyste se přestěhovali? To už byste neměli domov? Měli (to byl jen
chyták), ale s jinou adresou. To znamená, že doma můžeme být na různých místech.
Zahrajeme si hru: představte si, že byste se stěhovali. Možná, že to někteří z vás i
zažili. Byt nebo dům, do kterého se budete stěhovat, je ještě zcela prázdný. Co tam
nesmí chybět, aby se z prázdného bytu nebo domu stal váš domov? (Děti asi začnou
jmenovat svoje věci, případně kusy nábytku. Po každém “příhozu” důležité věci je
dobré po dětech zopakovat všechny vyjmenované věci. Tuto část hry ale není dobré
protahovat, dokud nezazní to, že proto, abych se tam dobře cítil, musí být přítomný
někdo z rodiny.) K tomu, abych byl kdekoliv doma a mohl tam slavit třeba Vánoce
stačí jen maminka (tatínek)? To by nám tam bylo smutno. K tomu, aby bylo veselo a
dobře nesmí nikdo scházet, musíme být všichni a musíme se mít rádi.
Když jsme všichni spolu a máme se rádi, tak jsme doma.
Bůh pro nás připravil domov v nebi. Jaké to tam bude, máme se na co těšit? On na nás
čeká, těší se na nás a my se máme na co těšit, protože v Božím domově není prázdno a
smutno, Bůh na nás nečeká sám, čekají tam na nás všichni – Otec, náš tatínek, Ježíš,
který za nás umřel a Duch Svatý, který nás stále provází. Ti všichni se mají rádi a
proto v takové společnosti bude velmi krásně a veselo. Jako doma o Vánocích a ještě
líp. Každého z Boží Trojice můžeme zvlášť prosit, aby nám na cestě k nim pomáhal. 
 

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

 

Pracovní list (335 kB)

Pracovní list Pracovní list (JPG, 1 MB)

Pracovní list Pracovní list (JPG, 939 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli

 


7. neděle velikonoční

 

7. neděle velikonoční, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když se Pán Ježíš rozloučil se svými učedníky, začal se modlit: „Můj otče, Pane Bože, prosím tě za své učedníky i za všechny lidi, kteří ve mně uvěří. Dej, ať jsou jako jedna rodina.

Ať si dobře rozumí a nehádají se. Jako já a ty, Pane Bože, patříme k sobě, tak ať k nám patří i oni a dohromady ať tvoříme jednu rodinu. Prosím tě také o to, aby byli společně se mnou, tam, kde jsem já. Přeji si, aby všichni poznali, jak moc mě miluješ. Prosím, ať je stejná láska i v nich.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

7. neděle velikonoční

Téma: Ať všichni jsou jedno!

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dřevěné vláčky (např. z IKEA), které se spojují magnety

Promluva: Tyto vláčky zná každé dítě, i holčičky. Kdo z dětí je má doma? Kdo si už s nimi někdy hrál? Každý, kdo je zná, bude umět odpovědět na otázku, jak se vagónky spojují ve vlak? Pomocí magnetů, které mají vagónky z každé strany jeden. A tady začíná ta zvláštnost. Na jedné straně má vagónek magnet, kterým se připojí k dalšímu vagónku a na druhé straně má přesně opačný. Odstrkuje jím všechny další vagónky. Jeden konec je takový veselý a druhý zlý.

I my si můžeme vybrat dvě možnosti, jakou stranou se k druhým lidem natočíme. Buď budeme zlí, budeme odstrkovat druhé, ale pak zůstaneme sami, jako vagónek na kolejích. Nebo budeme ke druhým laskaví a hodní a spolu s nimi nám bude veselo a dobře, protože ke spojenému vláčku se může připojit lokomotiva a jakmile se rozjede, nastane ta nejlepší hra. Když jsme s ostatními spojení jako vagónky vláčku, je naší lokomotivou Ježíš, který nás táhne k sobě.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (160 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli

 


6. neděle velikonoční

 

 

6. neděle velikonoční, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, řekl jim: „Ten, kdo mě má rád, bude dělat to, co já říkám. Pak i můj otec, Pán Bůh, bude mít rád jeho. Já se svým Otcem pak k tomu člověku přijdeme a budeme bydlet v jeho srdci.

To všechno vám říkám, dokud jsem ještě s vámi. Až odejdu, pošlu vám Ducha svatého a ten vám všechno připomene a naučí vás všemu, co máte dělat. Dávám vám svůj pokoj, abyste se nebáli. Radujte se se mnou, protože já teď jdu za svým otcem, Pánem Bohem.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

6. neděle velikonoční

Téma: Jan 14,27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, slovník česko – jakýkoliv

Promluva: Už jste někdy zabloudili třeba v lese, když byla tma? Co jste si v tu chvíli přáli víc? Baterku nebo ruku táty nebo mámy? (asi tu ruku, počítám) Už jste se někdy ztratili v cizině, kde vám nikdo nerozuměl a vy jemu? Doufám, že ne, ale kdyby se vám to přece jen stalo, co by vám víc pomohlo: slovník nebo kdyby se objevil táta nebo máma? (zase, doufám, ti rodiče). Ježíš mluví o pokoji, kterým nám dává. To není ani malá či větší místnost, ale dává nám jistotu, že je a bude vždycky a za všech okolností tou rukou, která nám pomůže víc než cokoliv jiného na světě. Nejen pro nás, ale pro každého na světě.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

     

PL 6. neděle velik.   Zamyšlení z webu kanan.cz  PL z webu kanan.cz

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli


5. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Když Pán Ježíš naposled večeřel se svými učedníky, řekl jim: „Děti, už jen krátkou dobu budu s vámi. Dávám vám nový úkol: Milujte se navzájem. Mějte se mezi sebou rádi tak, jako vás mám rád já. Podle toho všichni poznají, že jste moji přátelé.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:
5. neděle velikonoční

Téma: Jan 13, 34-35

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Křížová cesta v kostele

Promluva: Víte, co je to Křížová cesta? Správně, to jsou obrazy, které visí po obou stranách kostela na zdi. Dokážete spočítat, kolik jich je? (Děti mohou projít kostel a spočítat si zastavení) Čtrnáct. Dobře si je prohlédněte: je mezi nimi nějaký obraz, na kterém není Ježíš? Ne, je na všech. Křížová cesta znázorňuje Ježíšovu cestu od chvíle, kdy se nechal z lásky ke všem lidem, ke každému z nás, odsoudit na smrt. Ještě si je pořádně prohlédněte. Na každém obraze Ježíšovi ubližují, najděte obraz, na kterém Ježíš odchází? Je tam nějaký, na kterém by říkal – dost, tohle už nechci? (Děti opět projdou kostel) Takový není, protože Ježíš se z lásky k nám, abychom s ním mohli žít v nebi, nechal i zabít. Neodešel, všechno vydržel. Po nás Ježíš nechce, abychom za své kamarády umírali jako on, ale prosí nás, abychom je měli rádi jako on. Mít rád jako Ježíš znamená neopouštět své kamarády, když se pohádáme, neříkat nikomu, že už není můj kamarád, odpouštět svým kamarádům, když jsou na mě zlí. Mít rád jako Ježíš znamená neodejít a vydržet jako on.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

     

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli


4. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Já jsem jako dobrý pastýř. Vy jste jako moje ovečky, o které se starám.

Moje ovečky mě znají a poznají můj hlas. Proto jdou za mnou. Já je přivedu do nebe, kde budou mít věčný život. Mé ovečky mi nikdo nemůže vzít. Dostal jsem je od svého otce, Pána Boha. On je nejmocnější ze všech a ani jemu nemůže ovečky nikdo sebrat.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


          AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

4. neděle velikonoční

Téma: Jan 10, 27 – 30

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Děti, víte, kdo je to svatý? Je to ten, který žije u Boha (v nebi). Mám pro vás otázku, ale až budete odpovídat, zahrajeme si hru. Znáte hru “Samá voda, přihořívá, hoří”? Čím víc budu s odpovědí souhlasit, tím víc bude “přihořívat”. Čím méně budu souhlasit, tím víc bude “samá voda”. “Hoří” řeknu při úplně správné odpovědi.

Otázka: co mám dělat, abych byl svatý?

Odpověď: být Boží ovečkou, Božím dítětem, protože Boží dítě drží Bůh ve své náruči a nic a nikdo mu ho nemůže z náruče vzít. Z Boží náruče může uniknout jenom Boží dítě samo. Božím dítětem se stanu při křtu, utíkám, když hřeším, ale vracím se pokaždé, když mi Bůh odpouští. A on odpouští velmi rád! Co mám tedy dělat? Neutíkat z Boží náruče a když už uteču, rychle se do ní vracet. (Dělání dobrých skutků se jako správná odpověď nepočítá.)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

   

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

 

 • Dvě omalovánky:  omalovánka1  omalovánka2   z knihy “Ztracená ovečka”, kterou vydalo KNA.

 

 • K textům této neděle také můžete použít omalovánku z webu kanan.cz.

3. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, setkával se se svými učedníky. Jednou se sešli Petr, Tomáš, Jan, Jakub a ještě někteří další učedníci a rozhodli se, že půjdou lovit ryby. Lovili celou noc, ale nic nechytili. Když už začínalo svítat, stál na břehu Pán Ježíš. Učedníci ho ale nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „Nemáte něco k jídlu?“

Oni mu odpověděli: „Nemáme.“ Pán Ježíš jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete.“Hodili tedy síť na druhou stranu a hned byla tak plná ryb, že ji ani nemohli vytáhnout.

Tu si Jan uvědomil: „Vždyť ten muž na břehu je Pán Ježíš!“ Jakmile to uslyšel Petr, skočil do vody a plaval ke břehu za Pánem Ježíšem. Ostatní se blížili ke břehu s lodí. Když přirazili ke břehu, už tam hořel oheň a na něm se opékala ryba. Vedle byl připraven chléb.

Pán Ježíš pozval učedníky: „Pojďte snídat!“ a všichni se společně najedli.

Po jídle se Pán Ježíš zeptal Petra: „Petře, miluješ mě?“
Petr mu odpověděl: „Ano, Pane Ježíši, ty víš, že tě miluji.“
Pán Ježíš mu řekl: „Pas moje ovečky.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle velikonoční

Téma: Jan 21, 1 – 6

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: mobilní telefon

Promluva: Myslím, že vám nemusím ani říkat, co mám v ruce. Všichni přece poznáte mobil. Uměli byste mi poradit, co znamená to zelené tlačítko (příjem hovoru) a co znamená červené tlačítko (ukončení hovoru)? To ví přece každý, kdo už někdy telefonoval. A víte třeba, co se musí nalít do nádrže auta, aby mohlo jet? Benzín nebo nafta. To ví přece každý, kdo už někdy jel autem. A víte třeba, z čeho se peče chleba, rohlíky, koláče a bábovky? Z mouky. To ví přece každý, kdo už někdy pomáhal mamince vařit. A víte, kdy se chodí lovit ryby? V noci a ráno už ne. To ví každý, kdo už někdy lovil ryby a nevím, jestli to víte vy. Apoštolové, o kterých jsme četli dnes v evangeliu byli rybáři a věděli to tak dobře, jako vy se vyznáte v mobilu. Tam, kde je teplo, berou ryby večer a v . noci. Jakmile začne svítit slunce a začne být teplo se ryby schovají u dna.

Kdo dnes dobře poslouchal ví, že apoštolové lovili celou noc a nic nechytili. A ráno viděli na břehu někoho, kdo jim poradil, ať to zkusí ještě jednou. Za světla! Za světla přece nikdo nic nechytí, to ví každý rybář. Možná, že tam u břehu nebyli sami a možná, že ti ostatní rybáři i kroutili hlavami, když toho neznámého člověka poslechli. Radil jim přece takovou hloupost!

Určitě jste dobře poslouchali a tak víte, jak ten jejich lov za světla skončil: měli tolik ryb, že je nemohli ani utáhnout!

Ježíš někdy chce i po nás zvláštní věci: abychom mu věřili, že nás poslouchá, že je stále s námi, přestože se ho nemůžeme dotknout, že se na nás těší a připravil pro nás věčný život, přestože se o tom nemůžeme dopředu přesvědčit… Někdy jsme možná jako ti apoštolové u břehu, ostatní nad námi kroutí hlavou nebo se diví, proč věříme něčemu, na co se nedá sáhnout.
Jestliže ale Ježíšovi uvěříme, stejně jako to udělali apoštolové, budeme odměněni, stejně jako apoštolové. Bůh nechce, abychom ho poslouchali jenom tak, ale proto, aby nám udělal radost.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

    

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.


2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš.

Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“

Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty. “

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle velikonoční

Téma: Jan 20,19-20

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Hrajete rádi na “schovku”? Co vás na té hře tak baví? Určitě to, že vás někdo hledá a vy pak na něj vesele “juknete”. Co kdyby vás nikdo nehledal? To by nebyla žádná hra a to by a nebyl žádný důvod ke schovávání. Přesto se vám ale určitě stalo, že jste se schovali a hra to nebyla. Už jste někdy měli takovou zlost, že jste se zavřeli a nechtěli s někým mluvit? Už jste se někdy tak vztekali, že za vámi tatínek nebo maminka zavřeli dveře a vy jste byli sami, dokud vás zlost nepřešla? Už jste byli někdy sami a báli jste se otevřít dveře? Už se vám někdy tak stýskalo, že jste si připadali sami, přestože bylo kolem vás spousta lidí?

Ježíš je vítěz nad vším, co je zlé a jako vítěze ho můžeme poprosit, aby za námi přišel vždy, když jsme někde schovaní, jsme sami nebo jsme smutní. On je tak veliký vítěz, že nepotřebuje ani otevřené dveře. On přichází rovnou, aby potěšil a přinesl radost.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dokresli rány na Ježíšově těle a namaluj, jak si představuješ, že Ježíš dechl na učedníky Ducha svatého. ​

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše někdo odnesl!“

Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen. Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Zmrtvýchvstání Páně

Téma: prázdný hrob

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: “Měli jste někdy velkou radost, že jste se pořádně smáli? (Děti mohou povídat.) Jak to pokračovalo? Radost přešla, buď jí něco posléze zkalilo nebo věc, ze které jste se radovali se vám okoukala, začali jste se nudit. Možná, že vám někdo i radost schválně zkazil. Radost vydržela chvíli a pak skončila…

Mám pro vás úžasnou zprávu: Ježíš umřel a vstal z mrtvých a to znamená, že zvítězil nad vším, co může ničit a co ničí radost. Nad omrzením, nad nudou, nad každým zlem. A to znamená, že radost s ním nebude pokažená vůbec ničím. Bude pořádná a nic jí nepokazí. A to je důvod k tomu, abychom dali ruce nad hlavu a z plných plic zavolali “hurá!”

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (83 kB)

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


Květná neděle

Květná neděle, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi

Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“

VJEZD DO JERUZALÉMA

Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“

UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE

Když přijel Pán Ježíš do Jeruzaléma, ubytoval se i se svými přáteli – apoštoly v jednom domě. Večer si společně sedli ke stolu, aby povečeřeli. Vtom vzal Pán Ježíš do ruky chléb, poděkoval za něj Pánu Bohu, rozlámal ho na kousky a rozdal apoštolům. Při tom jim řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Po večeři vzal kalich s vínem a řekl apoštolům: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. To konejte na mou památku.“

Když dojedli, vydali se na Olivovou horu. Byli tam do noci a Pán Ježíš se tam dlouho modlil. V Jeruzalémě žili někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a tu noc pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti lidé přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo volat sláva. Místo
toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat.

Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli: „Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na kříž. Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na něj přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel.

Když mrtvé tělo Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým kamenem.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Květná neděle

Téma: Flp 2,6-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: maličká krabička zabalená jako dárek (ideálně krabička od velkého balení zápalek)

Promluva: Co to mám v ruce? Dárek. Už jste někdy od někoho dostali dárek? Určitě ano. Dárek může být malý nebo velký. Jak vypadá malý dárek? Jako ten, který mám v ruce. Jak vypadá velký dárek? (Nechávám na fantazii dětí).

Mám těžkou otázku: dá se každý dárek schovat do krabice? Co třeba úsměv, pusa, pomoc druhému nebo když jsme všichni spolu, nikam nespěcháme a jdeme na celé odpoledne třeba do ZOO? Ano, všechny dárky se nedají zabalit do krabičky…

Vrátíme se ještě ale k velikosti dárků: jak vypadá největší dárek? Je to dům, dva domy, tři domy, zámek, palác… všechny domy na světě… Ne. Největší dárek dá ten, kdo daruje úplně všechno, co má. Dostali jste už někdy takový dárek? Ne? Ale ano. Takový velký dar jsme dostali všichni od Ježíše. Dal nám celý svůj život, umřel za nás, aby nás vysvobodil od ďábla. A o Velikonocích, které brzy začnou, budeme slavit tento největší dar, který jsme dostali.

I my můžeme být jako Ježíš a dávat druhým dary. Ten největší dal on a my můžeme dávat ty malé. Třeba ty, které se nevejdou do krabičky, ty udělají největší radost každému, kdo je dostane a my je můžeme dát i lidem, které neznáme.

DĚTSKÝ LIST pro katechezi,          Ukázka z MiniBible – G. Suchlová,  Prac. list – A. Brožová

       

PAŠIJE V OBRÁZCÍCH – autorka: Gabriela Suchlová

   

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku – text evangelia o vjezdu do Jeruzaléma.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli  nebo na našem webu v odkazu Květná neděle.


5. neděle postní

5. neděle postní, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou přišel Pán Ježíš do chrámu a učil tam lidi. Vtom k němu farizeové přivedli ženu, která udělala velmi špatný skutek. Postavili ji doprostřed a zeptali se Pána Ježíše: „Mistře, tato žena velmi zhřešila. Podle zákona bychom ji měli ukamenovat. Co na to říkáš ty?“

Pán Ježíš jim řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem jako první.“ Když to farizeové slyšeli, jeden po druhém odešli. Nikdo nehodil ani jediný kámen. Pán Ježíš se obrátil na tu ženu a zeptal se jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla mu: „Nikdo, Pane.“ Pán Ježíš jí na to řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

5. neděle postní

Téma: Jan 8, 1-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 2 ministranti, kteří si před promluvou hodně umažou ruce (nejlépe bahnem) podle hesla: “čím hůř, tím líp”. Umazaní ministranti se postaví vedle kněze s rukama za zády. S knězem si budou něco šeptat a bude jasné, že chlapci nesouhlasí.

 

Promluva: “Milé děti, musím se vás na něco zeptat, přes to, že se mnou moji pomocníci nesouhlasí. Myslí si totiž, že se jim budete smát a že s nimi přestanete kamarádit. Já si to nemyslím, protože i vám už se určitě něco podobného stalo. Už jste se někdy pořádně umazali? Tak, že se vám všichni vyhýbali, aby se od vás neumazali? (Jakmile se přihlásí alespoň jeden dobrovolník, budou vyzváni ministranti.) Kluci, klidně můžete ukázat, co se vám stalo. Vidíte, děti, kluci se umazali. Co byste jim poradili? Co jste v takové situaci dělali vy? Šli jste se umýt. Nemělo cenu svoji špínu schovávat. Smál se vám kvůli tomu někdo? Řekli vám maminka nebo tatínek, že vás už nemají rádi? Řekl vám váš kamarád, že se s takovým špinavcem už kamarádit nebude? Ne. To by přece neudělali jen kvůli takové hlouposti. Vše spraví mýdlo a voda. 

Bůh ví o našich dobrých i špatných skutcích, má nás ale velmi rád a tak naše špatné skutky, naše hříchy bere a omlouvá jen jako špínu na našich rukou. Nemá cenu je schovávat, když on nám nabízí odpuštění, které je smývá jako špínu mýdlo a voda. Když se umažeme, rodiče a kamarádi nás prosí, abychom se umyli od špíny, když děláme špatné skutky, když hřešíme – Bůh nám odpuštění přináší sám, protože nás chce zase obejmout a s umazancem to jde jen těžko.

I my můžeme Boha napodobit, když vidíme, že naši sourozenci nebo kamarádi dělají něco špatného.

Místo, abychom se na ně zlobili, abychom se jim smáli nebo dokonce o jejich chybě mluvili s ostatními, je můžeme poprosit, aby to už nedělali. A jejich „špíny“ se nemusíme nijak štítit, protože i my máme velmi často ruce taky špinavé.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


4. neděle postní

 

4. neděle postní, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby si ho poslechli. Mezi nimi byla i spousta hříšníků. Farizeové se kvůli tomu zlobili a říkali si: „Pán Ježíš kamarádí s hříšníky!“

Pán Ježíš jim proto pověděl tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl dva syny. Jednoho dne řekl mladší syn otci: „Otče, chci si začít dělat věci po svém. Dej mi peníze, které mám zdědit.“ Otec mu tedy peníze dal. Netrvalo dlouho a mladší syn všechny své peníze vzal, odešel do daleké země a tam je všechny utratil. Neměl nic, za co by si koupil jídlo. Začal si hledat práci a našel ji u jednoho hospodáře. Ten ho poslal pást prasata. Mladší syn měl takový hlad, že by jedl i lusky, které byly připravené pro prasata, ale nemohl si je vzít, protože ani ty mu nikdo nedal.

Jak hlídal prasata, začal nad sebou přemýšlet a řekl si: „Udělal jsem velkou hloupost. Neměl jsem odcházet z domova. Vždyť i služebníci, kteří slouží mému otci, se mají lépe než já. Vrátím se domů, omluvím se svému otci a řeknu mu: „Otče, zachoval jsem se velmi špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem. Prosím, vezmi mě jako svého služebníka.“

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a přiběhl mu naproti. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem.“ Ale otec přikázal služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a boty na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn se vrátil!“ A začali se veselit.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle postní

Téma: Lk 15, 11 – 32

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baťůžek na výlety

Promluva: “Jezdíte někdy na výlety? Máte také takový baťůžek? Co si sebou na výlet v baťůžku vezete? S kým jezdíte často na výlet? Jezdíte také se školou, se školkou? Jak se vlastně jezdí na výlet? Maminka vám sbalí věci a jídlo, které potřebujete sebou a pak jste celý den (možná i víc dnů) bez rodičů. Co je na každém výletě se školou to nejlepší? Určitě NÁVRAT. Chvíle když se vlak nebo autobus blíží na zastávku a tam stojí rodiče. Vyhlíží vás a je na nich už z dálky vidět, jak se těší. To se pak skáče do náruče!

Jet na výlet od rodičů a zase se k nim vrátit a radovat se s nimi lze. Na světě ale není žádné místo, kde bychom nemohli být s Ježíšem. Nechat si sbalit baťůžek a zase se k němu vrátit a radovat se s ním, to vlastně nejde. On je stále s námi. A co když se rozhodneme my, že s ním nechceme být? Že se chceme vztekat, zlobit, že chceme ubližovat a lhát, ničit a být líní. To neodjíždíme na žádný hezký výlet, to utíkáme! A po takovém útěku byste asi nečekali žádné pěkné přivítání, že? 

Proč jsme si tedy povídali o výletě a o krásném návratu z něj? Protože Bůh je úžasný! Je stále připravený a čeká s otevřenou náručí, aby nepromeškal ani chvilku, až se budeme chtít ze svého útěku od něj vrátit. Stále čeká s otevřenou náručí, aby nás mohl obejmout, jakmile budeme chtít. Pokaždé, když jemu a druhým říkáme “promiň”, nás objímá a raduje se s námi.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


3. neděle postní

3. neděle postní, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš vyprávěl lidem tento příběh: „Jeden člověk měl na své zahradě zasazený fíkovník. Když přišla doba, kdy zrají fíky, přišel na zahradu, aby fíkovník očesal. Ale žádné ovoce na něm nenašel.

Šel tedy za zahradníkem a řekl mu: „Ten fíkovník nemá žádné fíky! A to už tři roky! Stojí tu úplně zbytečně. Poraz ho, ať místo něj můžeme zasadit jiný strom.“ Zahradník ho však prosil: „Pane, nech tady ten fíkovník ještě tento rok. Budu o něj pečovat, okopám ho a pohnojím, snad příští rok ovoce ponese. Jestli ne, porazíme ho příští rok.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


NÁMĚTY PRO KATECHEZI:

Fíkovník se hojně pěstuje v Malé Asii jako ovocný strom pro svoje sladké plody. Proto se o něm na různých místech zmiňuje i Bible. Stejně jako vinná réva je fíkovník v Bibli symbolem hojnosti a plnosti.

Adam a Eva se v ráji zakryli fíkovými listy, když poznali, že jsou nazí.

Ježíš používá obraz fíkovníku v podobenstvích – např. v podobenství o uschlém fíkovníku nebo o neplodném fíkovníku. Zde přirovnává fíkovník k lidskému životu, také ten by měl nést svoje dobré plody – lásku, pokoru a porozumění k druhému.

   

        Komix o fíkovníku z dílny redakce deti.vira                  Dětský list  (786 kB)


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

3. neděle postní

Téma: Lk 13, 6 – 9

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Byl jednou – docela nedávno – jeden malý Jeník. Blížily se maminčiny narozeniny a Jeník dumal nad tím, jak by jí udělal radost. Tatínek mu řekl: “Jestli budeš, Jeníčku, chtít, budu ti každý den dávat trochu peněz, které si můžeš našetřit, abys mohl mamince koupit pěkný dárek. Uděláš jí ale opravdovou radost, když jí budeš každý den pomáhat. Stačí jen trošku. Ani já, ani maminka nechceme, abys neměl čas na hru a na kamarády. Chceš?”

Samozřejmě, že Jeník chtěl. Měl takovou radost! Hned začal plánovat, jak bude mamince neustále pomáhat a jak veliký dárek jí koupí. Celý den plánoval, těšil se a nějak mu ušlo, že maminka přinesla sama veliký nákup a sama ho celý uložila do spíže a do lednice. Když to Jeník viděl, zastyděl se, ale řekl si, že zítra všechno napraví. Dostal od tatínka peníze a co se nestalo! Druhý den prodávali u školy čokoládovou zmrzlinu, Jeníkovu nejoblíbenější a zrovna stála přesně tolik korun, kolik dostal včera od tatínka. Bojoval sám se sebou jako lev, ale nakonec si řekl, že ještě dostane nějaké peníze a mamince udělá radost i trošku menší dárek. Zmrzlina byla tak dobrá… Doma objevil v počítači hru, na kterou už úplně zapomněl a tak se do ní zabral, že mu uběhlo celé odpoledne a měl co dělat, aby si stačil napsat úkoly do školy. Zítra vše napraví, řekl si a šel spát. Třetí den to ale šlo stejně, čtvrtý taky. Ani další dny se nic nezměnilo a najednou tu byly maminčiny narozeniny.

Co myslíte, děti, ještě se na ně Jeník těšil? Co udělal Jeník špatně? Odkládal to, co odkládat neměl a dělal to, co mohl odložit. Všechno tak zkazil nejen mamince a tatínkovi, ale hlavně sobě.

Uměli byste říct, co je dobré dělat hned a co se dá odložit?


Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


2. neděle postní

2. neděle postní, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil.

Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš. Mluvili spolu o tom, že Pán Ježíš má zemřít na kříži. Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj vyvolený Syn. Toho poslouchejte.“ Když se hlas ozval, byl už Pán Ježíš zase sám, jen se svými učedníky.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle v mezidobí

Téma: Lk 9, 28b-36

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Delší pruh (ne bílý – vhodný je balicí papír) papíru složíme do harmoniky a vystřihneme z něj panáčka tak, aby nám, až harmoniku roztáhneme, vyšla řada panáčků. Jednoho panáčka z řady na jedné straně obarvíme na bílo.

Promluva: Jak vypadal Ježíš? Jako každý jiný člověk. Jako my. Byl jedním z nás – lidí (ukázat panáčky ze strany, kde NENÍ obarvený panáček). Je to pravda? Je, ale ne tak úplně. Ježíš je Boží Syn. Je Bůh (otočit harmoniku a ukázat stranu s obarveným panáčkem). Nejlepší je proto držet se ho a být u něj stejně blízko jako jsou panáčkové na naší harmonice. Jak se mám ale Ježíše chytit, když ho nevidím? Když ho poslouchám, tak se ho držím. Vždy, když se rozhodnu udělat mu radost, držím ho za ruku.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (47 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 

Ke stažení: DL-2postni-cyklusC.pdf (47 kB)


1. neděle postní

1. neděle postní, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Pán Bůh pomáhal, až bude lidem o něm povídat. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad. Najednou k němu přišel Ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“ Potom vzal Ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ Nakonec Ďábel ukázal Pánu Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš mu ale řekl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Pánu Bohu.“ Tak Pán Ježíš Ďábla zahnal.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: z dílny redakce deti.vira.cz

 

 

 

 

Ukázka z webu KANÁN převzata se svolením níže:

CESTA POUŠTÍ: Naše postní cestička nám připomíná poušť, kde žil Pán Ježíš 40 dní. I postní doba je tak dlouhá. Na obrázku je poušť. Každý den večer se můžeme zamyslet, zda se nám povedlo plnit naše předsevzetí a nalepit na poušť kytičku nebo zvířátko a tím ji oživit, proměnit v živou a veselou přírodu a udělat tím radost Pánu Ježíši a ostatním lidem. 

             

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


8. neděle v mezidobí

8. neděle v mezidobí, cyklus CJežíš řekl učedníkům přirovnání: “Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel.

    Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

    Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.”
 


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

8. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6, 39 – 45

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: papír na stojanu, silný fix

Promluva: Ježíš mluví o dobrém stromu, který nese dobré ovoce. Jak roste dobrý strom? (Postupně můžeme malovat) Má pod zemí kořeny a aby dobře vyrostl, zahradník mu k nim zapíchne trubku, aby voda, kterou je bude zalívat šla rovnou k nim. Aby vyrostl rovný a krásný a vítr ho neohnul, zahradník ho přiváže ke kůlu. Navíc mu zahradník přistřihuje větve, které by stínily ostatním a které jsou slabé a nenesly by ovoce.

Ježíš nemluví o dobrém stromu, protože by nás chtěl naučit zahradničit, ale proto, že chce, abychom byli jako ten dobrý strom, který vyroste tak, že k němu budou všichni rádi chodit schovat se v létě do jeho stínu a jehož úroda bude bohatá a ovoce chutné a bez červů. Bude rovný a vysoký a aby tak krásně vyrostl, opře se o kůl, který ho bude podpírat při každé bouři a větru (namalovat strom ve větru bez kůlu ohnutý větrem) – bouře a vítr = zlo, kůl = přikázání, nezvadne, protože bude zalévaný každou modlitbou. Bude poslouchat, co říká Bůh a Boží slovo ho bude vyživovat stejně jako rostliny jsou vyživované hnojivem. Bude se zbavovat svého hříchu stejně jako je strom při stříhání zbavován větví, které nenesou ovoce a jsou zbytečné.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


7. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí, cyklus CPán Ježíš řekl svým učedníkům: “Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.

    Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.

    Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.

    Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

    Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se naměří zase vám.”


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.


Recept na masopustní koblihy

 

Ahoj děti! Pokud vaše maminka nebo babička ještě nikdy nezkoušela smažit koblížky, zkuste ji k tomu přimět! Nevíte, o jakou dobrotu přicházíte!

Recept na masopustní koblížky: 

Z tohoto předpisu vytvoříme 68 koblih, doba přípravy asi 3 – 4 hodiny

Suroviny:

1 kg hladké mouky
12 dkg cukru moučky
12 dkg másla
6 – 8 žloutků
6 lžic rumu
8 dkg droždí
asi 1/2 litru mléka do těsta a ¼ mléka do kvásku
špetka soli
citronová kůra asi z 1 citrónu
vanilkový cukr
povidla
olej na smažení /asi 1,5 litru/

POSTUP:

 1. Utřeme dohromady cukr, máslo a žloutky.
 2. Kvásek vyrobíme ze ¼ litru teplého mléka, 1 lžíce cukru a 2 lžic polohrubé mouky. Nejdříve ohřejeme ¼ litru mléka ve vyšším hrnci, mléko nesmí být horké, jen vlažné. Droždí si rozdrobíme v hrnku, z ohřátého ¼ litru mléka odlijeme asi polovinu do droždí, které s mlékem rozmícháme. Ve zbytku mléka v hrnci rozpustíme cukr a přidáme 2 lžíce polohrubé mouky, nakonec vlijeme do hrnce rozmíchané droždí. Hrnec postavíme na teplé místo a zakryjeme poklicí.
 3. Přibližně po 20 minutách vzejde kvásek.
 4. K utřenému cukru s máslem a žloutky přidáme 1 kg přesáté hladké mouky, dále přidáme kvásek, 6 lžic rumu, sůl, citronovou kůru a vanilkový cukr. Do tohoto těsta přiléváme podle potřeby postupně mléko.
 5. Zaděláme těsto do hladka (zaděláváme asi 15 – 20 minut)
 6. Přikryjeme mísu s těstem utěrkou a necháme kynout přibližně ¾ hodiny
 7. Během kynutí si přichystáme pracovní plochu pomoučenou hladkou moukou a povidla nebo tuhou marmeládu
 8. Z vykynutého těsta odebíráme pomoučenou lžící malé kousky a ukládáme na pomoučenou plochu.
 9. Kousky těsta roztahujeme prsty stejnoměrně do všech stran a doprostřed klademe povidla. (Asi malou lžičku povidel). Povidla s těstem uzavřeme a tím se vytvoří malé kuličky.
 10. Necháme připravené koblihy kynout asi 30 /i více/ minut.
 11. Do velkého kastrolu nebo vysoké pánve (nebo fritovacího hrnce) nalijeme 1,5 litru oleje, zahřejeme na 170 stupňů a do rozehřátého oleje opatrně vkládáme vykynuté koblihy. Smažíme 3 minuty z každé strany tak, aby byla kobliha do půlky ponořená do oleje, zašpičatělou špejlí obracíme po 3 minutách a smažíme po druhé straně.  Hotové koblihy opatrně vyndáváme do mísy, kterou jsme předem vyložili ubrousky pro odsátí přebytečného tuku.
 

 

Kvásek vyrobíme ze ¼ litru teplého mléka, 1 lžíce cukru a 2 lžic polohrubé mouky. Nezapomeneme dát kvásek na teplé místo a zakrýt poklicí.

Kvásek vyrobíme ze ¼ litru teplého mléka, 1 lžíce cukru a 2 lžic polohrubé mouky. Nezapomeneme dát kvásek na teplé místo a zakrýt poklicí.

Utřeme dohromady cukr, máslo a žloutky

Utřeme dohromady cukr, máslo a žloutky

Můžeme si pomoci i moderními přístroji :)

Můžeme si pomoci i moderními přístroji 🙂

Přibližně po 20 minutách nám vzešel kvásek

Přibližně po 20 minutách nám vzešel kvásek

K utřenému cukru s máslem a žloutky přidáme 1 kg přesáté hladké mouky

K utřenému cukru s máslem a žloutky přidáme 1 kg přesáté hladké mouky

Následně přidáme bobtnající kvásek

Následně přidáme bobtnající kvásek

Nastrouháme citronovou kůru asi z 1 citronu, přidáme ji do těsta, přisypeme rovněž vanilkový cukr

Nastrouháme citronovou kůru asi z 1 citronu, přidáme ji do těsta, přisypeme rovněž vanilkový cukr

Do tohoto těsta přiléváme podle potřeby postupně mléko.

Do tohoto těsta přiléváme podle potřeby postupně mléko.

Přidáme rovněž 6 polévkových lžic rumu

Přidáme rovněž 6 polévkových lžic rumu

Zaděláme těsto do hladka (zaděláváme asi 15 – 20 minut)

Zaděláme těsto do hladka (zaděláváme asi 15 – 20 minut)

Přikryjeme mísu s těstem utěrkou a necháme kynout přibližně ¾ hodiny na teplém místě

Přikryjeme mísu s těstem utěrkou a necháme kynout přibližně ¾ hodiny na teplém místě

Ukázka vykynutého těsta. Během kynutí si přichystáme pracovní plochu pomoučenou hladkou moukou a povidla nebo tuhou marmeládu

Ukázka vykynutého těsta. Během kynutí si přichystáme pracovní plochu pomoučenou hladkou moukou a povidla nebo tuhou marmeládu

Z vykynutého těsta odebíráme pomoučenou lžící malé kousky a připravujeme si je na pomoučenou plochu.

Z vykynutého těsta odebíráme pomoučenou lžící malé kousky a připravujeme si je na pomoučenou plochu.

Kousky těsta roztahujeme prsty stejnoměrně do všech stran a doprostřed klademe povidla. (Asi malou lžičku povidel). Povidla s těstem poté uzavřeme a tím se vytvoří malé kuličky.

Kousky těsta roztahujeme prsty stejnoměrně do všech stran a doprostřed klademe povidla. (Asi malou lžičku povidel). Povidla s těstem poté uzavřeme a tím se vytvoří malé kuličky.

Necháme připravené koblihy kynout volně asi 30 /i více/ minut.

Necháme připravené koblihy kynout volně asi 30 /i více/ minut.

Ve vysoké pánvi nebo fritovacím hrnci smažíme v oleji vykynuté koblihy na 170 stupňů. Smažíme 3 minuty z každé strany tak, aby byla kobliha do půlky ponořená, zašpičatělou špejlí obracíme.

Ve vysoké pánvi nebo fritovacím hrnci smažíme v oleji vykynuté koblihy na 170 stupňů. Smažíme 3 minuty z každé strany tak, aby byla kobliha do půlky ponořená, zašpičatělou špejlí obracíme.

Koblihu obrátíme při pečení vždy jen jednou z každé strany. Hotové koblihy opatrně vyndáváme do mísy, kterou jsme předem vyložili ubrousky pro odsátí přebytečného tuku.

Koblihu obrátíme při pečení vždy jen jednou z každé strany. Hotové koblihy opatrně vyndáváme do mísy, kterou jsme předem vyložili ubrousky pro odsátí přebytečného tuku.

První várka koblížků k nakousnutí a další připravená ke smažení

První várka koblížků k nakousnutí a další připravená ke smažení

Když koblihy trochu vychladnou, pocukrujeme a můžeme servírovat.

Když koblihy trochu vychladnou, pocukrujeme a můžeme servírovat.

Dobrou chuť!

Dobrou chuť!


6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí, cyklus CKdyž si Pán Ježíš vybral dvanáct nejbližších přátel a pomocníků, vydal se na další cestu. Šlo s ním mnoho lidí. Pán Ježíš je začal učit: „Blahoslavení, vy chudí, protože vám patří Boží království. Vy nepotřebujete mít všechno, ale stačí vám to, co máte. Pán Bůh se o vás vždycky postará.

     Blahoslavení vy, kteří máte hlad, protože dostanete najíst od Pána Boha. Dostanete všechno, co budete potřebovat. Blahoslavení vy, kteří nyní pláčete, protože se budete smát. Vy umíte uznat svoji chybu a litovat jí. Proto vám Pán Bůh odpustí a vezme vás do nebe. Tam budete šťastní. Blahoslavení vy, kteří jste hrdí na to, že jste křesťany, i když se vám ostatní smějí a ubližují vám. Snažíte se, aby se všichni kolem vás cítili hezky, jste milí, kamarádští, veselí a ochotně pomáháte druhým. Máte za to v nebi velkou odměnu.“ 

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

6. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6,17,20-26

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Je mezi námi někdo, kdo by chtěl mít hlad nebo být smutný? Určitě ne. Ježíš ale v dnešním evangeliu říká, že máme mít radost z toho, když jsme smutní, nic se nám nedaří nebo když jsme chudí, nemáme kde bydlit a na rozdíl od svých spolužáků nemáme mobil a dobrou svačinu, bývá nám zima ve staré bundě a nechce se s námi proto nikdo kamarádit?
To zní dost šíleně, ale šílené to není.
Ten kdo je smutný a nikdo ho nepotěší, kdo je chudý a ostatní se mu proto posmívají a nepomohou mu, tomu Ježíš slibuje, že ho potěší sám nejen jednou v nebi, ale i tady na zemi.
A co tedy máme dělat my, kteří jsme veselí, zdraví a nic nám nechybí? Ježíš je Bůh, všechno by si mohl udělat sám, ale jsme pro něho důležití.  Má rád, když s námi může počítat a má rád, když mu pomáháme. Na pomoc Ježíšovi není nikdo malý.  Pokud mám lepší svačinu než spolužák, můžu se s ním dělit. Můžu se usmát na toho, kdo je smutný. Můžu se bavit o přestávce s tím, s kým se ostatní nebaví.
To nebude snadné, ale když začnu třeba tím, že se na něj každý den jen usměji, tak mě za čas napadne i to, o čem bychom si mohli povídat.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dětský list

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


Já se taky zpovídám – tip na knížku

Já se taky zpovídám - tip na knížkuPřinášíme vám druhou ukázku z knihy: Já se taky zpovídám!, která velmi dobře dětem vysvětluje podstatu svátosti smíření. Autor v této bohatě ilustrované knize nabízí čtenářům text, který je může doprovázet po celou dobu přípravy na první svatou zpověď. Vede dialog s dětmi, ptá se na jejich zkušenosti, nabízí jim své názory, vysvětluje úryvky z Písma svatého. A to vše tak, aby dobře pochopily pravý význam svátosti smíření a připravovaly se na ni jako na důležité setkání s Ježíšem Kristem.

 

 

“V knize se otevřeně mluví o zlu a přitom je jasné, že Bůh má vždycky navrch. Můžete ji číst spolu s dětmi, je velmi vhodná jako základ pro setkání dětí připravujících se na svátost smíření ve skupinkách. Její největší přednost vidím v aktuálnosti dětských radostí a starostí a nabídce konkrétních realizovatelných postupů v boji s vlastními nedostatky. Nenarazíte zde na moralizování, ale na Ježíše, který k dětem promlouvá skrze evangelijní texty. Právě skrze úryvky Písma mohou děti poznat, jak se rozhodnout, aby se jejich jednání a smýšlení ubíralo správným směrem. Kniha ukazuje biblické příběhy ve světle dnešního světa, vede děti k přemýšlení a dialogu.” (komentář katechetky Paedr. Marie Nedbalové)

 

 

 Se svolením převzato z knížky Já se také zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření. Autor: Tonino Lasconi. Vydalo nakladatelství Paulínky.


5. neděle v mezidobí

 

5. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když Pán Ježíš chodil kolem Genezaretského jezera a mluvil k lidem o Pánu Bohu, přicházelo na ním mnoho lidí. Všichni ho chtěli slyšet a tlačili se na něj. Tu Pán Ježíš uviděl u břehu dvě prázdné lodě. Patřily rybářům, kteří na břehu prali sítě.

Pán Ježíš na jednu z těch lodí nastoupil a z lodi mluvil k lidem, aby ho všichni slyšeli. Potom řekl Šimonu Petrovi, kterému loď patřila: „Zajeď na hloubku a spusť sítě, aby se do nich nachytaly ryby.“ Šimon Petr mu na to odpověděl: „Pane Ježíši, celou noc jsme se snažili lovit, spouštěli jsme sítě, ale nic jsme nechytili. Ale když Ty říkáš, že máme vyjet ještě znovu, uděláme to.“

Když vyjeli a spustili sítě, ulovili najednou tolik ryb, že se jim sítě skoro protrhly. Hned jim přijeli na pomoc i rybáři z druhé lodi. Naplnili rybami obě lodi, až se skoro potápěly. Tak velké množství ryb ulovili.

Když to Šimon Petr viděl, byl z toho velmi překvapený. Padl na kolena, poklonil se Pánu Ježíši a řekl mu: „Pane Ježíši, ty jsi tak velký a mocný. Ale já jsem jen slabý a hříšný. Nezasloužím si, abys tu u mě byl.“ Pán Ježíš mu na to ale odpověděl: „Neboj se! Ode dneška budeš lovit lidi.“

Na to přirazili rybáři s loděmi ke břehu, nechali je tam a šli s Pánem Ježíšem dál.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

5. neděle v mezidobí

Téma: Lk 5,11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Kinder vajíčko

Promluva:”Podívejte se, děti, co to mám. Vy to znáte? Já ne. Vypadá to podle tvaru na vajíčko, ale já vejce nerad. Navíc divně bouchá, asi je zkažené. Co myslíte? Že to mám rozbalit? Nebude to zapáchat? Zkažená vajíčka nevoní… Poslechnu vás a rozbalím to. Říkáte, že tam bude čokoláda? Máte pravdu a navíc krásně voní! Říkáte, že to není všechno, že mě to hlavní překvapení teprve čeká? (postupně se dopracujeme k radostnému překvapení uvnitř). Takové překvapení jsem nečekal, udělalo mi velikou radost!

Já vám na oplátku povím o daleko, daleko větší radosti. O poznávání Ježíše. Možná, že se s ním ještě málo znáte a tak vám modlitba nebo návštěva kostela připadá nudná a nebaví vás. To jste jako já, když jsem si myslil, že pod obalem se skrývá obyčejné, možná i zkažené vajíčko. (Dobře, že jsem vás poslechl a nezahodil ho, že?) Možná, že už o Ježíši něco víte, co vám udělalo radost. To jste jako já, když jsem rozbalil obal a našel čokoládu. A vy teď už víte, že to nejkrásnější překvapení, které mi udělalo největší radost, je teprve před vámi. Tou největší radostí je potkat se s Kristem. Na tu největší radost se vyplatí si počkat, protože se jí nic nevyrovná. I učedníci, o kterých jsme dnes četli v evangeliu, všeho nechali a šli za ním.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (100 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


Zač je toho loket

Soutěžíte rádi? A rádi porovnáváte svoje vědomosti s ostatními?
Chtěli byste na pozadí biblických příběhů a filmů o světcích vyzkoušet svoje znalosti z nejrůznějších oborů?
Umíte odpovídat rychleji než ostatní?
Chcete na základě toho, co umíte, zviditelnit svoji farnost?

Vytvořte za svou farnost tříčlenný tým a ukažte ostatním “Zač je toho loket!”

Spuštění soutěže je v případě zájmu a dostatečného počtu přihlášených soutěžních týmů plánováno na jarní měsíce roku 2019.

 

 

Průběh soutěže

 • Soutěž se skládá ze čtyř základních kol, kde se vyřazovacím způsobem proti sobě utkají tříčlenné týmy.
 • V jednom kole se utká celkem 8 týmů. Vítězné týmy postupují do semifinále, z nichž vzejdou 2 finálové týmy.
 • Předkola soutěže budou předtočena, přesné termíny jednotlivých natáčení budou potvrzeny 22.2.2019. Finálové klání bude vysíláno přímým přenosem televizí Noe.
 • Téma: Na základě videoukázek z filmů o světcích budou týmy dostávat různé typy otázek, které budou většinou souviset s promítnutou ukázkou, ale někdy jen velmi vzdáleně. Otázky budou z nejrůznějších oborů a disciplín. 
 • Soutěžní tým uplatní nejen své vědomosti, ale i důvtip, všeobecný přehled, rychlost nebo kreativitu.
 • V rámci pořadu proběhne krátké představení farnosti a soutěžního týmu, které si tým připraví předem na základě konzultace s organizátory soutěže (e-mailová komunikace nutná kvůli případným technickým požadavkům apod).
 • Vhodný je jednotící prvek týmu (triko, stuha, šátky).

Termíny

 • 19. 02. 2019 – ukončení přihlašování
 • 22. 02. 2019 – zveřejnění soutěžních týmů a témat v pořadu Noemova pošta
 • 12. 04. 2019 – čtvrtfinále a semifinále soutěže (prvni 4 týmy)
 • 13. 04. 2019 – čtvrtfinále a semifinále soutěže (další 4 týmy)
 • 14. 06. 2019 – finále (přímý přenos)

Základní pravidla

 • Týmy jsou vybírány podle času přihlášení. Jakmile se přihlásí osmý tým, je přihlašování do daného cyklu soutěže ukončeno. Rozhodující je datum a čas přihlášení.
 • Později přihlášení budou zařazeni do dalšího cyklu soutěže.
 • Soupeřící týmy budou určeny losem.
 • Věkové ohraničení účastníků není dáno.
 • Počet otázek bude v každém klání upraven podle délky trvání pořadu.
 • Za správné otázky budou dostávat soutěžící symboly zvířat, které budou v posledním kole umísťovat do Noemovy archy, podle určitého klíče až toto umístění do Archy rozhodne o vítězi v daném klání.
 • Týmy pracují výhradně samy, jakákoliv nápověda ze strany diváků nebo nepovolené použití mobilní techniky jsou zakázány pod hrozbou vyloučení ze soutěže.
 • Výhry jsou nenárokové a nevymahatelné.

 

Přihláška


4. neděle v mezidobí

 

4. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když byl Pán Ježíš v Nazaretě, četl v sobotu v synagóze. Pak mluvil k lidem a všichni ho poslouchali. Divili se, že mluví tak hezky a říkali si: „Vždyť je to jeden z nás! Bydlel tady u nás v Nazaretě! Kde se naučil tak hezky mluvit k lidem? Slyšeli jsme, že dělá zázraky! Jestlipak tady u nás udělá také nějaký zázrak?“

Pán Ježíš jim na to ale řekl: „Všichni si myslíte, že mě dobře znáte. Vždyť jsem tady u vás vyrůstal. Chtěli byste, abych udělal zázrak. Já tady ale žádný zázrak udělat nemohu. Vy jste totiž jen zvědaví. Nevěříte, že ho doopravdy mohu udělat.“

Když to lidé uslyšeli, velmi se rozzlobili. Vyhnali Pána Ježíše ven ze synagógy a vedli ho na sráz, aby ho shodili dolů.  Pán Ježíš ale prošel kolem nich a šel dál.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

4. neděle v mezidobí

Téma: Lk 4,24

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: pšeničná zrna

Promluva: Poslechněte si pohádku. V jedné vesnici, kdysi dávno a daleko, jedli lidé jen to, co jim vyrostlo na stromech a co si nasbírali v lese. Měli proto často hlad a tak se usnesli, že vyberou mezi sebou někoho silného a statečného, aby jim přinesl něco k jídlu z kraje, který byl daleko za jejich lesem. Vybrali mladého muže, který se jmenoval Jan. Jan se rychle vypravil na cestu a šel. Nevíme, kudy vedly jeho kroky a do jakých krajů se dostal. Víme ale, že se po čase vrátil a svou vesnici velmi zklamal. Čekali, že na svých silných ramenou přinese veliké množství jídla a on místo toho přinesl jen sáček plný tvrdých zrn a v náruči tři malinká ušatá zvířátka. Marně říkal svým zklamaným sousedům, že už nebudou mít hlad. Nevěřili mu. Tolik se těšili na hostinu, kterou po jeho návratu vystrojí! Těšili se, jak se dosyta alespoň jednou nají. Vyhnali ho z vesnice a smutně šli hledat do lesů a na stromy něco k jídlu.

Za dva roky, které byly pro naší vesnici smutné, dorazil posel s pozváním ze sousední vesnice, která byla za lesem. Vesničané moc dobře nepochopili, co jejich sousedé mohou slavit, ale pozvání s radostí přijali. Vyrazili na cestu a netrvalo dlouho a došli o cíle své cesty. Jaké bylo jejich překvapení! Jejich sousedé je vítali u plných stolů a nabízeli jim pohoštění, které zvláštně a příjemně vonělo. To, co na stolech vonělo, nazývali jejich sousedé chleba a pečený králík. To byla dobrota! “Kde takové dobroty rostou? Kam jste se pro ně vypravili?” ptali se vesničané jeden přes druhého s plnými pusami. “Bydlíme přece jen kousek od vás a u nás nic takového neroste!” divili se dál. Než mohli sousedé odpovědět, začali jim vyprávět i o tom, jak i oni poslali Jana pro jídlo do dalekých krajů, ale on byl tak hloupý, že jim přinesl jen trochu tvrdého zrní a tři malá ušatá zvířátka. Vy už děti dobře víte, jak to bylo, že ano? Tvrdá zrna, která přinesl Jan byla pšenice a malá zvířátka byli králíčci. Vyhnaný Jan dorazil k sousedům, kteří mu uvěřili a zasadili pšenici a starali se o králíky, kterých měli stále víc a víc. Pšenice na poli uzrála a oni mohli mlít mouku a péct chléb. Slavnost, na kterou pozvali své sousedy byla oslava té velké úrody. Škoda, že Janovi jeho vesničané nevěřili. Neuměli si představit bochník chleba, když viděli malá zrnka. Jejich sousedé byli moudřejší, věděli, že důležité věci nejsou vždycky nápadné a veliké. To je dobře, že nežijeme ve vesnici, která by neuměla poznat pšenici a králíky. Ještě ale daleko lepší je, že máme rodiče, kteří nás přivedli dnes sem do kostela. To znamená, že máme velmi moudré rodiče. Oni ví, že v nenápadném malém chlebě, který je schovaný ve svatostánku zde v kostele a na kterém je toho velmi málo nápadného, je skrytý Ježíš. Bůh Ježíš, před kterým se klaní slunce, měsíc a hvězdy.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (730 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 


3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když se Pán Ježíš nechal v Jordánu pokřtít od Jana Křtitele, odešel na poušť. Tam se připravoval na svůj úkol. Potom se vrátil do Galileje, procházel ji a učil v synagogách. Všichni lidé ho poslouchali a velmi ho chválili.

Pak přišel Pán Ježíš do Nazareta, kde vyrostl. V sobotu šel jako vždy do synagogy. Během bohoslužby vstal, aby četl z Bible. Otevřel ji a přečetl místo, kde se psalo: „Duch Boží je se mnou, proto mě poslal, abych přinesl chudým radost, abych propustil vězně na svobodu a slepým vrátil zrak.“

Pak knihu zavřel, vrátil ji služebníkovi a začal mluvit k lidem: „Dnes se splnilo to, co jsme právě slyšeli.“

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle v mezidobí

Téma: 1 Kor 12,12-14.27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: na velkém balícím papíře obrys postavy dítěte v životní velikosti

Promluva: Doufám, že se to nikomu z vás nestalo, ale přesto se zeptám: Skřípli jste si někdy prst nebo jste se do něj řízli? Byli jste sice zdraví, ale nemohli jste vůbec nic dělat, protože vás bolela celá ruka. (Namalovat do postavy malou červenou ranku na 1 prstě). Už jste si někdy pořádně ušpinili ruce? Taky vám vlastně nic nebylo, jen jste nemohli na nic sahat. I když jste měli hlad, museli jste si je nejdřív umýt. Špína sice nebolí, ale je nebezpečná pro celé tělo, jsou v ní bacily a dokud se nenajde voda nebo mokrý ubrousek, je člověk úplně bezruký. (Zašpinit postavě ruce černou barvou). A do třetice: Už jste někdy měli na patě v botě puchýř? Je to takové malé nic a přesto se nedá chodit.(Malý světlý flíček na patě).

Všichni pokřtění, kteří kdy žili na světě tvoří Církev. Část Církve je v nebi, někteří – třeba my – jsme tady na zemi. Dohromady jsme jedno tělo. A každý hřích, každá i malá špatnost je jako říznutí, skřípnutí, odřenina nebo špína. Celé tělo se tím trápí. Bůh nás nikoho dopředu neposlal, aby jeden byl malíček a druhý silné rameno. Důležité je, abychom byli takoví, aby celé to ohromné tělo díky každému z nás poskočilo radostí z našich dobrých skutků doma, ve škole i mezi kamarády a mohlo se smát.

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (40 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 


2. neděle v mezidobí

 

2. neděle v mezidobí, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou se v Káni Galilejské konala svatba. Byla na ni pozvána i Panna Maria a Pán Ježíš se svými učedníky. Během hostiny se ale stala nepříjemná věc: došlo víno. Panna Maria si toho všimla a upozornila na to Pána Ježíše. Pak řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám Pán Ježíš řekne!“

Pán Ježíš ukázal služebníkům na šest kamenných džbánů, které tam stály, a řekl jim: „Naplňte tyto džbány vodou.“ Když byly džbány plné, poručil Pán Ježíš služebníkům: „Teď naberte a doneste ochutnat správci svatby.“ Když správce ochutnal vodu proměněnou ve víno, velmi se podivil. Toto víno bylo totiž mnohem lepší než to, které pili na začátku svatby.

To byl první zázrak, který Pán Ježíš udělal. Když to jeho učedníci viděli, uvěřili, že ho posílá Pán Bůh. Po skončení svatby odešel Pán Ježíš i s Pannou Marií a svými učedníky do Kafarnaa a tam zůstali několik dní.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLIsi můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

2. neděle v mezidobí

Téma: Jan 2,1-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: velký pytel bonbonů či lízátek (velikost ať je maximální, nejlépe 50 i více kusů), pomocník ministrant

Promluva: Dostáváte někdy nějakou sladkost? Sladkosti sice nejsou potřebné k životu, ale určitě jsou potřebné k tomu, aby nás potěšily. Proto si je dáváme. I já mám tady malou sladkost, protože bych chtěl udělat radost jednomu z našich ministrantů. Dám mu jedno lízátko. Je to dost? Dvě lízátka by ho ale potěšila víc. Tak mu dám dvě. Co myslíte, stačí dvě? Asi ne, dám mu tři.

Kdyby tu teď byl na mém místě Ježíš, kolik lízátek by mu dal? Celou krabici těch nejlepších. A dal by jí nejen jednomu, ale všem. Bůh nerozdává podle toho, kolik nám stačí. Když nám rozdává, tak nešetří a dává víc než potřebujeme. A jenom pro radost.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (56 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 

 


Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš žil s Pannou Marií a svatým Josefem v městečku Nazaret. Pomáhal svatému Josefu v dílně a všichni si o něm mysleli, že je to obyčejný člověk.

Mezitím, daleko odtud, se u řeky Jordán scházelo mnoho lidí. Chodili tam za Janem Křtitelem. Ten je učil, jak mají žít, aby se líbili Pánu Bohu. Ty, kteří se rozhodli polepšit, křtil vodou z Jordánu. Mnozí lidé si mysleli, že Jan Křtitel je Boží syn. Jan jim ale říkal: „Já nejsem syn Boží, já mu jenom připravuji cestu.“

Když bylo Pánu Ježíši třicet let, vydal se k řece Jordán, aby se u Jana také nechal pokřtít. Když pak vycházel z vody, otevřelo se nebe a ozval se Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, Tebe mám rád.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Svátek Křtu Páně

Téma: Tit 3,4-7

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: špinavá hračka  a nádoba s vodou, čistič do vody

Promluva: Podívejte se, jak si tuto hračku její majitel ušpinil. Přitom je tak hezká, stačilo by jí jen opět vyčistit. Když jí ale vykoupu ve vodě, její špína nepouští. Dovedli byste mi poradit, jak to udělat, aby byla hračka zase čistá? Něco do té vody přidat? (Děti přijdou na to, že je potřeba použít účiné čisticí prostředky, jaké používá doma maminka. Hračka bude úspěšně vyčistěna.)

Při křtu jsme omytí vodou a všechny hříchy, i ty nejhorší, jsou zničené, stejně jako špína na hračce. Co do té křestní vody bylo přidané, že dovede umýt i nejhorší hřích? Co myslíte?

Vstoupil do ní při křtu Ježíš a všechnu špínu hříchu z ní vzal na sebe. Přilepil jí na sebe, abychom my byli čistí a zachránění pro život v Božím království.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (177 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 

 


Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, cyklus C

– námět pro dětskou nedělní katechezi

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: “Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.”

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: “Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.”
Král Herodes si tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: “Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.” Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde se Ježíš narodil. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země.

 


 

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Slavnost Zjevení Páně

Téma: Mt 2,1-12

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: bunda nebo mikina značková a bunda stará, nemoderní – dva spolupracovníci si obléknou první a druhou bundu

Promluva: Nejprve přijde 1.spolupracovník oblečený do značkové bundy. Děti dostanou za úkol dobře si ho prohlédnout. Poté přijde druhý ve staré bundě a děti dostanou stejný úkol. Který ze dvou mých spolupracovníků by mohl být král? Podle čeho se pozná král? Děti by měly být dovedeny k poznání, že podle šatů se král nepozná. Králem by mohli být oba dva nebo ani jeden. Za takové poznání dostanou děti pochvalu, protože jsou moudří.

My jsme dnes slyšeli o třech mudrcích, králích, kteří přišli do Betléma. Ze svých knih věděli, že se tam narodil král tak důležitý, že se vypravili na cestu, aby se mu poklonili. Našli tam opravdu královské dítě narozené v královské rodině? Ne, našli chudou rodinu s miminkem. Jestli jste dobře poslouchali, určitě víte, jak se zachovali? Omluvili se, že se spletli, protože oni hledají krále a chudé dítě nemůže být králem? Ne, byli opravdu moudří a tak dostali větší dar než malému Ježíšovi přinesli. Setkali se s Božím synem.

Pokaždé, když přicházíme do kostela, můžeme být jako mudrci. I na nás tu čeká Ježíš ve velmi skromném, obyčejném “převleku” – v hostii. Můžeme se mu poklonit jako oni nebo se můžeme zachovat jako všichni ostatní, kteří nic mimořádného na malém miminku neviděli.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (200 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

 


Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny, cyklus C

– námět na dětskou nedělní katechezi

Panna Maria a svatý Josef putovali každý rok do Jeruzaléma. Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let, vzali ho s sebou. Když sváteční dny skončily a všichni poutníci se vraceli domů, zůstal Pán Ježíš v Jeruzalémě. Jeho rodiče si toho ale nevšimli.

Panna Maria a svatý Josef putovali každý rok do Jeruzaléma. Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let, vzali ho s sebou. Když sváteční dny skončily a všichni poutníci se vraceli domů, zůstal Pán Ježíš v Jeruzalémě. Jeho rodiče si toho ale nevšimli. Ušli tedy den cesty a teprve večer hledali Pána Ježíše mezi příbuznými a kamarády. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho tam.

Po třech dnech hledání ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo byli okolo, se velmi divili, jak je šikovný a co všechno ví. Když Panna Maria a svatý Josef Pána Ježíše uviděli, celí se zarazili.

Panna Maria mu řekla: „Ježíši, proč jsi to udělal? Proč jsi zůstal tady a nešel jsi s ostatními domů? Podívej se, jak dlouho jsme tě hledali!“ Pán Ježíš jí na to ale řekl: „Proč jste mě hledali? Já přece musím být tam, kde je můj Otec – Pán Bůh.“ Potom se s rodiči vydal na zpáteční cestu domů, do Nazareta.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Svátek Svaté rodiny

Téma: Kol 3,12-21

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Betlém, který je rozestavěný v kostele

Promluva: Podívejte se na Betlém, který teď o Vánocích máme v kostele. Co je na něm nejdůležitější? Co nesmí v žádném Betlémě chybět? Jesličky s Ježíškem a Marií a Josefem. Dále Tři králové a potom pastýřové.Každý Betlém je jiný a tak v každém Betlémě je jiný počet pastýřů. Podívejte se na náš Betlém pozorně. (Nyní si zahrajeme s dětmi krátkou hru. Budeme se dětí ptát na každou postavičku zvlášť: Kam jde? Zjistíme, že všechny postavy Betléma kráčí za stejným cílem. Jdou k jesličkám. Můžeme jednotlivé postavičky i otočit. Jak by to vypadalo, kdyby každý šel kam chtěl? To by nebyl Betlém!) Celý Betlém se jde poklonit Ježíškovi a každý mu nese nějaký dárek. To znamená, že celý Betlém jde spolu. Možná, že jeden z pastýřů chtěl zrovna spát, jiný měl důležitější věc na práci (kdybychom byli na jeho místě, měli bychom třeba rozehranou nějakou hru nebo rozkoukanou nějakou pohádku). Přesto jdou všichni spolu a nemračí se. Betlém je krásný a rádi si ho o prohlížíme, protože je v jeho středu to nejdůležitější – Ježíš – a všude vládne dobrá nálada.

I u nás doma to může nejen o Vánocích být jako v Betlémě. Každá společná modlitba u nás doma je jako naše cesta k jesličkám. Když se spolu modlíme, jsme jako pastýřové. A můžeme nést i dárky pro Ježíška (chvilka, když pomůžu rodičům s přípravou jídla nebo utřením nádobí, chvíle, kdy přeruším hru a poradím sourozenci, chvíle kdy ho poslechnu, ustoupím mu a nebudu se hádat), které mu předáme s úsměvem.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (170 kB)

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 

 


4. neděle adventní

4. neděle adventní, cyklus C

– námět na dětskou nedělní katechezi

Když se Panna Maria od anděla dozvěděla, že její teta Alžběta čeká miminko, rozhodla se ji navštívit. Hned se vydala na cestu a pospíchala za Alžbětou.

Když se Panna Maria od anděla dozvěděla, že její teta Alžběta čeká miminko, rozhodla se ji navštívit. Hned se vydala na cestu a pospíchala za Alžbětou.

Když vešla do Alžbětina domu, pozdravila ji. Jakmile Alžběta uslyšela Marii, Alžbětino miminko se v bříšku radostí pohnulo. Alžběta měla z návštěvy Panny Maria velkou radost. Pán Bůh dal Alžbětě poznat, že Panna Maria čeká také miminko – Pána Ježíše. Alžběta proto Panně Marii řekla: „Ty jsi největší mezi všemi ženami a tvé miminko je nejdůležitější na světě. Jak jsem si zasloužila, že ty jako matka Božího Syna, jsi za mnou přišla? Moje miminko se radostí pohnulo, když jsi mě pozdravila!“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

4. neděle adventní

Téma: Tady jsem, abych plnil tvou vůli.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:

Promluva: Trefíte domů? Samozřejmě ano. Jste chytré děti a dobře víte, kde je váš domov. Ale přesto: trefíte sami domů ze školy? Asi ano. Odtud z kostela? Možná, že ano. Trefíte sami domů třeba z města, které je blízko Prahy, třeba z Kladna? To už asi ne, musel by vám někdo poradit a jít či jet s vámi. Z místa, které je ještě dál, třeba v cizí zemi, by to bylo ještě složitější. Potřebovali bychom průvodce, mapu nebo GPS navigaci, museli bychom dávat dobrý pozor na ukazatele. I přes tu dálku, bychom domů ale určitě došli, protože domů se těšíme a všichni doma se těší na nás. A čím bychom se z větší dálky vraceli, tím by přivítání bylo šťastnější. Kdo dnes dobře poslouchal, slyšel zajímavou a důležitou větu: Tady jsem, abych plnil tvou (Boží) vůli. Jak se to dělá?

Plnit Boží vůli, žít podle Boží vůle je jako jít domů. Kde máme domov u rodičů víme a známe i cestu, jak se do něj vrátit. Čeká nás ale ještě krásnější domov u našeho nebeského tatínka Boha. Nezapomínat na tento domov, který se nám může zdát tak daleko, jakoby snad ani nebyl a dělat všechno tak, abych byl pořád na té správné cestě, která vede k Bohu – to je plnění Boží vůle.Pomáhat i druhým, aby se domů k Bohu dostali – to je plnění Boží vůle. Tatínek Bůh se na každého z nás těší s velkou oslavou, protože se vracíme z velké dálky. Bůh si přeje, abychom byli šťastní, přímo nejšťastnější – to je jeho vůle.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (362 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 


3. neděle adventní

3. neděle adventní, cyklus C

– námět na dětskou nedělní katechezi

Když žil Jan Křtitel na poušti, chodilo za ním mnoho lidí. Ptali se ho: „Co máme dělat, aby se to Pánu Bohu líbilo?“

Jan Křtitel jim odpovídal: „Když budete mít něčeho dostatek, rozdělte se s tím, kdo má málo. Kdo má dvoje šaty, ať dá jedny tomu, kdo nemá žádné. Kdo má dost jídla, ať se rozdělí s tím, kdo nemá co jíst.“ Všichni plňte dobře své povinnosti a nedělejte nic špatného.“ Všichni lidé Jana Křtitele poslouchali a přemýšleli, jestli on není Pán Ježíš. Jan Křtitel jim na to ale říkal: „Já nejsem Pán Ježíš. Já mu pouze připravuji cestu. Pán Ježíš bude mnohem mocnější, než jsem já.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečístna webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle adventní

Téma: Pán je blízko! O nic nemějte starost!

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Jistě děti znají pohádku O chytré horákyni – chudé dívce, kterou si pro její moudrost vezme za ženu bohatý soudce. Má ale jednu podmínku – až bude jeho manželkou, nebude se mu už nikdy plést do soudních sporů. Ona to ale jednou nevydrží a poradí chudému sedlákovi. Soudce odhalí její chytrou radu, dík níž sedlák vyhraje svůj spor a tak se musí dívka podle dohody vrátit domů, do své rodné chaloupky. Její muž – soudce – jí má ale opravdu rád. Dovolí jí, že si může odnést z jejich paláce domů to, co má nejraději. Ona mu vystrojí bohatou večeři s množstvím dobrého jídla a pití, po které soudce usne jako špalek. Jaké je jeho překvapení, když se ráno probudí v rodné chaloupce své manželky. Velmi se diví a ona mu vše vysvětlí: “Dovolil jsi mi, abych si vzala to, co mám nejraději. Tebe mám nejraději.” Soudce pochopil, že jeho žena je moudřejší než on. Odvezl si jí zpátky do svého paláce a nechal jí soudit místo sebe.

Zkuste být chytří jako Chytrá horákyně a dělejte všechno tak, aby ti, které máte rádi poznali, že je máte rádi. Zkuste se vzdát dobroty, kterou dáte svému kamarádovi nebo sourozenci. Než si půjdete hrát, umyjte nebo utřete nádobí nebo zameťte. Až půjdete do dveří, pusťte napřed svého spolužáka….


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (162 kB) – s použitím obrázku z webu: http://zsujezd.blog.cz/

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkáchKanán – Katecheze na neděli 


Vánoční 3D betlemek

Vánoční 3D betlemekAhoj děti! Mnozí z vás asi vydělávají část advetní doby vyráběním různých dekorací a dárek pro všechny, kteří chcete za Vánoce dělat radost. Také na našem webu najdete mnoho inspirací k výrobě. Co takhle překvapit a potěšit někoho originálního skládacího betlémku s vlastním motivem?

Je to docela snadné, protože jsme pro vás připravili šablony. Můžete si navrhnout svůj vlastní obrázek a postavit se na betlémské stavbě, jako třeba sebe a svou rodinu nebo kamarády. Pokud si nejste jisti, máme pro Vás i šablonu s již vykresleným obrázkem k vymalování. K výrobě potřebujete jen nůžky (nejlépe z manikúry), lepidlo a barvy (vodovky, crayony, fixy …). KLIKNI NA OBRAZEK zde pod textem a dostanete se k šablonám i popisu, jak betlémek sestavit.


2. neděle adventní

2. neděle adventní, cyklus C

– námět na dětskou nedělní katechezi

Když Pán Ježíš pobýval ještě v Nazaretě s Pannou Marií a svatým Josefem, žil na útěku Jan Křtitel. Jednou mu Pán Bůh řekl, aby šel k lidem a křtil je.

Když Pán Ježíš pobýval ještě v Nazaretě s Pannou Marií a svatým Josefem, žil na útěku Jan Křtitel. Jednou mu Pán Bůh řekl, aby šel k lidem a křtil je.

Jan Křtitel tedy šel do celého okolí a mluvil o tom, že se lidé mají vrátit k Pánu Bohu. Mají přestat dělat špatné věci a snažit se žít tak, jak si přeje Pán Bůh. Říkal jim: „Už brzy přijde Pán Ježíš. Dobře se připravte! Napravte všechno, co je ve vašem životě špatné, srovnejte všechno, co je křivé. Co je hrbolaté, ať se uhladí. Aby vaše cesta vedla rovnou k Pánu Bohu!“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle adventní

Téma: Flp 1,8-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: části oblečení – čepice, šála, rukavice, bunda, svetr, pláštěnka

Promluva: Venku se již pořádně ochladilo a tak už asi nejde chodit jen ve svetru. To by vám byla zima. Nestačila by třeba jen pláštěnka? Určitě ne, chtělo by to lépe se obléknout. Co si na sebe vezmete, abyste se lépe oblékli? Po vyjmenování všech možných částí zimního oblečení lze přejít k létu. Naopak v létě patří mezi lepší oblečení kraťasy, plavky…

Víme dobře, do čeho lépe obléknout svoje tělo, aby nám bylo dobře, abychom neonemocněli. I naše duše potřebuje “oblékat”, aby jí bylo dobře, aby byla zdravá. Když je duši dobře a je zdravá umí dobře rozeznat co je důležité a co ne a je připravená na setkání s Kristem. To nejlepší oblečení pro duši v každé situaci a za každého počasí je vzpomenout si na Ježíše v modlitbě – krátké i delší, v pozdravu, křížem, úsměvem, který mu pošlu. Mít duši oblečenou do Ježíše je pro ní to nejdůležitější oblečení.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (81 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 

 


Adventní vyprávění z “Komiksové Bible”

Adventní vyprávění z "Komiksové Bible"Představujeme nově vydanou Komiksovou Bibli (vydalo Karmelitánské nakladatelství). V tomto příspěvku si můžete přečíst o Janu Křtiteli, který k nám v adventní době promlouvá o obrácení srdce k Bohu a o pokání.

Na našem webu najdete ještě ukázku z kapitoly o zvěstování narození Jana Křtitele a Ježíše Krista. Další informace o této Bibli najdete na webu Karmelitánského knihkupectví.

 


4. prosince sv. Barbora

 

4. prosince sv. Barbora4. prosince slaví svátek všechny Barunky, Barborky, Barušky nebo jak všelijak jinak jim říkáme. Jejich patronkou je svatá Barbora. Pokud budete mít chuť, je tu pro vás připraven její vitrážový obrázek nebo omalovánka s povídáním o jejím životě. Dozvíte se i původ zvyku řezat na sv. Barboru větvičku z třešně.

Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli  křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla  Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením  a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži.  Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla  uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena.

Na této stránce si můžete stáhnout omalovánky (878 kB) o životě sv. Barbory.

Dále ke stažení nabízíme vitráž vitráž (GIF, 46 kB) – šablonu pro WindowArt. Lze použít i jako omalovánka.

Povídání o sv. Barboře Povídání o sv. Barboře (GIF, 76 kB) si můžete stáhnout jako omalovánku.

 

 


1. neděle adventní

1. neděle adventní, cyklus C

– námět na dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš povídal lidem o tom, jaké to bude na konci světa: „Na slunci, na měsíci i na hvězdách se objeví různá znamení. Lidé se budou bát, protože jim nebudou rozumět. Nebudou vědět, co se děje.

Pán Ježíš povídal lidem o tom, jaké to bude na konci světa: „Na slunci, na měsíci i na hvězdách se objeví různá znamení. Lidé se budou bát, protože jim nebudou rozumět. Nebudou vědět, co se děje.

A tehdy přijdu já s velikou mocí a slávou. Až to začne, nebojte se. Zvedněte hlavu a dobře se podívejte. Vaše vykoupení se blíží.

Dejte si ale pozor, aby vaše srdce nebyla zašpiněna zbytečnými starostmi a hříchem. Snažte se být vždy připraveni. Stále se proto modlete a čekejte na můj příchod.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

1. neděle adventní

Téma: Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Vidělo už některé z dětí nějakého sportovce? Co musí dělat sportovec? Musí pravidelně trénovat, to znamená posilovat své svaly. Jak se posilují svaly na nohou? Cvičí se dřepy. Kdo chce mít silné svaly na rukou, zvedá činky. Nemusíme mluvit jen o sportovcích. Kdo chce být dobrým muzikantem a dobře hrát třeba na housle, také musí každý den cvičit na hudební nástroj.

Apoštol Pavel přeje svým bratřím, aby byli svatí (to bychom určitě rádi i my) a doporučuje jim, aby proto posilovali svoje srdce. Jak se posiluje srdce? Tím, že dělám radost Bohu, druhým a tak vlastně i sobě. Je to jednoduché – čím víc rozdávám radost, tím jí mám víc i sám. Rozdávat radost je jednoduché, ale ne vždycky snadné. Stačí se na každého, koho potkám usmát a večer při modlitbě poprosit, aby všem radost, kterou jsem se jim snažil dát, bohatě zvětšil. Takovým předáváním Boží radosti se posiluje srdce.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (123 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 

 


Adventní knížka

Ahoj děti!

Určitě už znáte z Bible nebo z našeho adventního příběhu vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete vytvořit svoji vlastní knížku!

Jak na to?

Předem si připravte 4 kartony (jakékoli tvrdší papíry) velikosti A5 (to je jako malý školní sešit), lepidlo na papírpastelky nebo fixy a lepenku. Potom je potřeba si vytisknout obrázky (pozor – NE oboustranně!): Adventní knížka

nebo jednotlivé obrázky ke stažení:

Adventní knížka        

Knížku je také možné vytisknout jako hotový omalovánkový sešit: Adventní knížka – sešit (po otevření souboru v programu Adobe Reader zadejte tisknout jako brožuru).

Ti, kdo příběh ještě úplně neznají, si ho mohou přečíst v našem adventním vyprávění. Pak si obrázky dokreslete podle pokynů v bublinách, vybarvěte a poskládejte správně celý příběh. Teď přijdou na řadu kartonové destičky, na které nalepíme z obou stran připravené obrázky. A teď opravdu pozor!!! Aby se knížka dala číst, je potřeba na první karton nalepit obrázky č. 1 a 8, na druhý karton obrázky č. 2 a 7, na třetí 3 a 6, na čtvrtý 4 a 5. Nakonec polepené kartony slepíme lepenkou jako leporelo – při této práci dej také velký pozor – aby nevznikl popletený příběh :))

  

 


Nová kniha pro děti: Bůh je tady

Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech. Vychází z přirozeného dětského světa (rodiče, kamarádi, svět kolem nich, základní vztahy…) a formou jednak krátkých otázek a podnětů, jednak vhodně převyprávěných novozákonních úryvků dává dítěti a dospělému (rodič, katecheta) rámec pro povídání o hlavních tématech křesťanství. Úroveň je přizpůsobena tak, abych odpovídala věku dítěte i určitému ekumenickému rozměru. Důraz je kladen na znamení přirozeného světa, která vedou dítě k uvědomění si spirituálního přesahu v každodenním životě.
Jana Zajícová vyučuje na Vyšší odborné škole JABOK a věnuje se pastorační činnost, vedení katechezí a vyučování náboženství. V minulosti pracovala mj. jako redaktorka Magazínu AD.

Knihu lze koupit v e-shopu nakladatelství Portál za akční cenu 195,- KčVýroba adventního věnce

 

výroba krok za krokem
(Markéta Bartáková )

ADVENTNÍ VĚNEC – návod a fotografie výroby

Na této stránce najdete všechny potřebné informace, abyste si mohli sami vyrobit adventní věnec. Zjistíte, co je zapotřebí si obstarat, jaké nářadí potřebujete a naleznete zde i fotografie postupu výroby a fotografie několika pěkných věnců. Tento návod vznikl za laskavé spolupráce Markéty Bartákové

Adventní věnec tvořený vyvazováním chvojí na slaměný (či polystyrenový) kruh.

  • 1. Chvojí – nejlépe takové, které po uschnutí neopadává (např. jedle, tuje, tis apod.).2. Slaměnou kruhovou podložku, nebo polystyrenový korpus.3. Železný vázací drát, nebo režný vázací provázek.4. Čtyři svíčky. Barevnost se v současné době podřizuje interiéru, ve kterém věnec je. V kostelech se používají nejčastěji fialové, anebo tmavě červené.5. Pomůcky k upevnění svíček na věnec (hřebíky, nebo podložky pod svíčky).6. Stuhy.7. Různé oříšky, šišky, šípky, sušené pomeranče a různé plody a materiály na dozdobení.

CO JE ZAPOTŘEBÍ SI OBSTARAT:

Všechny pomůcky se dají koupit v zahrádkářských centrech.

  • 1. Nůžky a zahradnické nůžky na stříhání chvojí.2. Štípací kleště na drát.3. K dozdobování event. tavná lepicí pistole.

JAKÉ NÁŘADÍ JE ZAPOTŘEBÍ:

Postup výroby adventního věnce dle fotografií: naleznete zde.

A jeden tip na úplný závěr, aby vám neopadalo chvojí: až budete mít korpus z chvojí hotový, postříkejte ho rozprašovačem na vodu, aby se tak chvojí nasáklo vodou. Potom chvojí postříkejte lakem na vlasy.

 


Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B

– námět na dětskou nedělní katechezi

Když chtěli židé Pána Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa.”

Když chtěli židé Pána Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, aby mě židé neodsoudili.“ Pilát se Pána Ježíše zeptal znovu: „Ty jsi tedy přece král?“ Pán Ježíš mu odpověděl: „Ano, já jsem král. Do mého království patří všichni, kdo chtějí poslouchat Pána Boha.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Ježíše Krista Krále

Téma: Mk 12,41-44

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: sáček bonbonů, dva spolupracovníci

Promluva: V promluvě bude nejprve dětem přiblížená situace evangelia. Dva ministranti budou držet bonbony – jeden plný sáček, druhý pouze jeden bonbon. Jsou to bonbony, které mám velmi rád a i ministrantům chutnají. První mi dá jeden ze svého sáčku, druhý mi dá svůj jediný. Oba mi dali stejně. DALI MI OPRAVDU KAŽDÝ TOTÉŽ?

Děti snadno uhodnou, že není bonbon jako bonbon – ten jediný je daleko víc než jeden z plného sáčku. Dát všechno je větší dar než dát malou část. Jak dávat těm, které máme rádi, všechno nebo co nejvíc z toho co máme, určitě víme. Jak ale dávat všechno Bohu? Co mu dát? Co má nejvíc rád? Nejvíc rád má každého z nás a tak mu můžeme dávat sebe. To pořád zní jako hádanka, kterou ale snadno vyřešíme. Dávat sebe znamená pouštět druhého k sobě, zvát ho k sobě, být s ním. Boha můžeme k sobě zvát a pouštět ho k sobě tak, že všechno, co budeme dělat – hrát si, učit se, jíst, dívat se na televizi začneme a ukončíme modlitbou.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (54 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli 

Další materiály a podněty:

Ježíš Kristus Král omalovánka omalovánka – vitráž
Úplně jiný král
Kristus je král
Královské šaty
Zahrajte si také naši hru Do království za Králem!
Omalovánka, domalovánka – spoj srdce s Ježíšem

 


33. neděle v mezidobí, cyklus B

33. Neděle v mezidobí, cyklus B

– námět na dětskou nedělní katechezi

Jednou Pán Ježíš vyprávěl učedníkům o tom, jaké to bude na konci světa, až podruhé přijde z nebe.

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

33. neděle v mezidobí

Téma: Mk 13, 24-27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: zlatá medaile (čokoládová napodobenina)

Promluva: Je mezi dětmi nějaký sportovní fanoušek? Čemu fandí? Je mezi dětmi nějaký sportovec nebo sportovkyně? Co hraje? Ať už nějaký sport hrajete nebo mu jen fandíte, co je na každém utkání to nejdůležitější? To nejdůležitější je závěr – kdo vyhraje. Protože ten, kdo vyhraje se bude radovat, oslavovat, bude mít radost a vůbec nebude důležité, jestli bylo utkání těžké nebo lehké, dlouhé nebo krátké. Život na Zemi měl kdysi svůj začátek a jednou bude mít i konec u kterého budeme. Můžeme se na něj těšit stejně jako na vítězné sportovní utkání, protože až to nastane, přijde Ježíš osobně s velikou mocí a slávou, aby shromáždil všechny, kteří k němu patří, k oslavě. (Přijde na řadu rekvizita.)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (73 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán – Katecheze na neděli (Ne)bojím se k lékaři!

(Ne) bojí se k lékařům!

Začíná období chřipek, nachlazení, bolavých krků, rýmy a kašle. Někdy nemoc vyléčíme odpočinkem, vitamíny, teplým čajem, medem… a možná si sami ještě doplníte další osvědčené recepty, jak se takové nemoci postavit na odpor. Jak vidíte na obrázku, i naše ovečka Agnes onemocněla a právě si měří teplotu.

Pomůžete mamince dole na obrázku vybrat správnou kombinaci jídla a nápoje pro Agnes? Obrázek si můžete stáhnout k tisku také jako bludiště (třeba na zkrácení dlouhé chvíle pro ty, kdo zrovna marodí).

pomoz mamince

Když si tělo s bacily neporadí, je čas jít k lékaři. Umíte pojmenovat nástroje, které používá paní doktorka nebo pan doktor k vyšetřování pacientů? Umíš vysvětlit, k čemu přesně slouží? Je pacient, kterému změřila teplotu zdravý nebo nemocný?

lékařské nástroje Moscati

V dnešní době je běžné, že mají lékaři v ordinaci také různé přístroje, které jim pomáhají rychle zjistit původ nemoci a určit, jaké léky budou pro jeho léčbu nejvhodnější. Nebylo tomu tak vždycky a jen díky moudrým a vzdělaným lidem, kteří se věnovali a stále věnují zkoumání lidského těla, průběhu nemocí, výrobě přístrojů a léků, se lépe daří vítězit nad nemocemi, které třeba ještě v době našich pradědečků a prababiček byly těžko léčitelné nebo dokonce i smrtelné.

Všechny tyto schopnosti daroval člověku Bůh při stvoření. Můžeme mu děkovat třeba takto:

“Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za všechny lidi, kteří svojí moudrostí, pílí a vzdělaností pomohli a stále pomáhají nemoci zkoumat a léčit. A děkujeme Ti zvláště za ty, kdo to dělají s láskou a s radostí. Amen.”

Jak byste poděkovali vy? Nabízíme vám zde ke stažení šablonu s kartičkami, kam si můžete napsat svoje vlastní modlitby díků. Ani v dnešní době totiž na mnoha místech ve světě není samozřejmé, že by lidé měli k dispozici dostatek léků, lékařů a nemocnic, jako tomu je u nás. Někde například nemají ani vhodné prostředí nebo vlastní postel k tomu, aby se mohli v klidu vyléčit.

GIUSEPPE MOSCATI (čti Džuzepe Moskáty) byl italský lékař, který žil na přelomu 19. a 20. století, to znamená zhruba před 100 lety. Pokud se vám italské jméno Giuseppe těžko vyslovuje, můžete používat i naši českou verzi tohoto jména. Víte jak zní v češtině? Pro nápovědu klikněte na tento odkaz. Narodil se v roce 1880 v italském městě Benevento a jeho rodiče se jmenovali Francesco a Rosa.

V rodině pana Moscatiho byla víra a každodenní modlitba samozřejmostí a z životopisů také víme, že malý Giuseppe už od dětství rád četl duchovní literaturu, modlil se, denně chodil na mši svatou a ze svého kapesného rozdával peníze chudým. Později říkal: viz. obrázekPříběh housenky a motýla: smrt není konec (krátké video)

Narodili jsme se, abychom žili,
a ne abychom zemřeli.
Smrt není konec,
je to jen začátek něčeho nového.

Symbolika housenky a motýla

Jedním ze symbolů pro změnu člověka – život, smrt a vzkříšení je životní cyklus housenky, kukly a motýly. Přeměnu housenky na motýlku lze považovat za symboliku dychtivosti jedné formy života a vzniku pro novou, plnější a krásnější formu …

Z vajíčka se nejprve vylíhne křehká housenka, která živí rostlinami. Když přijde pravý čas, zakuklí se a vypadá jako bez života. Kukla po nějaké době ale praskne a pomalu se z ní vyklube motýl. Deset se rozletí k nové formě života. Všechno se děje ve své době. Žádný z procesů nelze urychlit. I člověk potřebuje čas ke svému “zrážení”.

“Život je totiž trochu času, který nám byl dán,
abychom se učili milovat
a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou”.
(Abbe Pierre)

Cesta k naplněnému životu

Ježiš Kristus prohlásil:
“! Vaše srdce Ať se nechvěje úzkostí
verte ve MNE ja jsem Vzkříšení a život!.
KDO Veri jsem mne, i Kdyby zemřel, Bude žít navěky.
Ja jsem cesta, pravda a život!”
(srv Jan 11,25, 14,1,6, Lk 23,43)

“Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu. ”
(Joachim Meisner)

Czech CS English EN German DE Polish PL Slovak SK