Svátost smíření

SVÁTOST SMÍŘENÍ

  • každý všední den: cca 25 min. přede mší svatou
  • neděle: cca 25 min. před ranní i odpolední mší svatou
  • 1. pátek v měsíci: vždy hodinu přede mší svatou

Na požádání je možno svátost smíření nebo duchovní rozhovor domluvit i mimo tyto hodiny.