13. ročník pěší pouti z Opavy na Velehrad za jeden den. Na cestu se vyjede 6. července

 Diecézní pouť mládeže z Opavy na Velehrad se v tomto roce uskuteční. Podobně jako jiné naplánované akce však bude kvůli koronaviru jiná než obvykle. Vícedenní putování nahradí celodenní výlet autobusem se zastávkami na místech, která poutníci důvěrně znají z minulých 12. ročníků. Na cestu se vydají 6. července 2020. Poslední úsek cesty z Traplic až do velehradské baziliky se půjde pěšky. Více o letošním putování najdete v dopise organizátora pouti otce Bartłomieje Blaszky z farnosti Hať u Hlučína. 


Opava Velehrad


Snímek z 12. ročníku putování z Opavy na Velehrad. Foto: https://opava-velehrad.cz/


Milí poutníci,

do poslední chvilky jsem čekal s rozhodnutím, jestli se bude konat 13. diecézní pěší pouť mládeže Opava – Velehrad 2020. Na základě dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13. května „Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“, kde čteme: O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, nebo raději doporučujeme tento typ táborů v letošním roce nepořádat, bylo rozhodnuto, že se pěší pouť konat nebude. To ale neznamená, že přerušíme naše putování. Milí poutnici, kterých je přes 60, kteří jste se na pěší pouť přihlásili, mám pro Vás nabídku pouti Opava – Velehrad autobusem stejnou cestou jak putujeme pěšky a s návštěvou všech míst, kde jsme měli naplánované být, a to 6. července 2020 (pondělí, státní svátek).

Začátek pouti bude v Opavě v kostele sv. Vojtěcha v 7.00 společnou modlitbou a požehnáním. Pak vyrazíme na cestu, kde zastavíme v chrámech na společnou modlitbu v Odrách-Tošovicích, Bělotíně, Paršovicích, Holešově a v Traplicích (na těchto místech se pomodlíme jeden z desátků růžence), pozdravíme naše společné přátele pěší pouti – duchovní správce, starosty, ředitele a pracovníky ve školách a další. V programu bude samozřejmě adorace, přednáška o životě bl. otce Richarda Henkese, který je patronem této pouti a tradiční team building. Cestu z Traplic na Velehrad půjdeme pěšky. Na Velehrad se dostaneme odpoledne, kde bude mše sv. pro poutníky Opava – Velehrad s otcem biskupem Martinem Davidem.

Všechny přihlášené poutníky prosím o info, jestli se zúčastní této pouti a to do 10. června 2020 (opavskapout@seznam.cz nebo sms 731 625 656). Příspěvek na pouť bude činit symbolickou částku – díky příspěvku z PaF ostravsko- opavské diecéze, příspěvku Obce Hať a Římskokatolické farnosti Hať – 100 Kč.

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem, modlitební knížka, poutní plácek a oběd. Patron pěší pouti bl. otec Richard Henkes bude s námi v průběhu putování ve znamení svých relikvií. Na Jeho přímluvu, člověka, který obětoval svůj život v době epidemie, která vypukla v koncentračním táboře v Dachau, budeme prosít dobrého Boha za celá svět v době pandemie. Srdečně Vás všechny zdravím a těším se na každého z Vás.

 o. Bartłomiej Blaszka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský