21. 2. 2024

Adorace a pobožnosti

každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 18:00 do 19:00
1. čtvrtek v měsíci4. 6., adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 5. 6., tichá adorace a možnost svaté zpovědi od 17:00 do 17:45;
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace do 19:30
3. pátek v měsíci19. 6., po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství; adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat Mu
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii,
Matce ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský