Duchovní obnova pro Modlitby matek se sv. Josefem

Milé maminky,

 

děkujeme za množství úžasných ohlasů na lednové triduum z Babic. Prožily jsme evidentně čas velkých milostí a Duch Svatý nás ve společenství hned několika tisíců maminek mimořádně propojil.

Rádi bychom vás nyní pozvali na duchovní obnovu se sv. Josefem. Připravil ji o. Marián Dragúň (duchovní otec MM na Slovensku), doprovázet ji bude také náš duchovní otec Mariusz Sierpniak. Slovem přispěla i Janka Pajanová (národní koord. SK) a jednou promluvou také Markéta Klímová.

 

Osvědčený způsob, jak s velkým užitkem prožít duchovní obnovu:

 

1/ Obnovu začneme v úterý 23. 2. novénou ke sv. Josefovi (viz. příloha), kterou ukončíme ve středu3. 3. Snažte se už v tomto čase zapojit do obnovy modlitební přípravou! Už během přípravy bude probíhat modlitební stráž za všechny, kdo se obnovy účastní.

 

Novéna k duchovní obnově Modliteb matek se sv. Josefem 23.2. – 3.3. 2021

Modlitba k Duchu Svatému

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících
a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi
vírou sjednotil národy rozličných jazyků.
Sešli svého Ducha a všechno bude
stvořeno; a obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, jenž jsi srdce svých
věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu
správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho
útěchy.
Modlitba ke sv. Josefovi
Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který
můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na
pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi
pod svou ochranu obtížné a svízelné situace,
které ti svěřuji, aby došly šťastného konce.
Můj milovaný otče, v tebe skládám celou
svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval
nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií
můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je
tak velká jako tvoje moc. Amen.
Litanie ke svatému Josefovi
Pane smiluj se,
Kriste smiluj se,
Pane smiluj se,
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe oroduj za nás.
Slavný Davidův potomku,

Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Čestný strážce svaté Panny,
Pěstoune Božího Syna,
Ochotný ochránce Krista,
Hlavo svaté rodiny,
Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás.
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Strážce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce svaté církve, oroduj za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi. (3×)
Ustanovil ho pánem svého domu.
A vládcem všeho svého majetku.
Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti
vyvolil svatého Josefa za snoubence své
nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme,
abychom měli za přímluvce na nebi toho,
kterého uctíváme jako ochránce na
zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Modlitba za obnovu
Modlitba za komunitu
Otče náš, Zdrávas…, Sláva…

 

 Samotnou obnovu prožijeme od čtvrtka   4. 3. do soboty 6. 3. 2021 a každý den bude ukončena živou adorací s požehnáním kněze, poslední den pak už jen požehnáním. 

2/ V průběhu obnovy, je-li to možné, se snažte vykonat svátost smíření, tím obdržíte také plnomocné odpustky, které se k obnově vztahují. Více vám o tom řekne během pátečního večera (5.3.) o. Mariusz.

3/ Všechny adorace budou přenášeny on-line (vždy ve 20 h), ale celou DO bude možné sledovat i zpětně.

4/ K ranní přednášce jste zvány již od 5 h ranní. Zkusme se připodobnit Ježíši…. “Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.  Šimon a jeho druhové se pustili za ním.” (Mk 1, 35-36)

Během dne plného různých povinností se pak v krátkých chvílím můžeme k tomuto slovu vracet a nechat se jím proměňovat. Ale rozhodnutí o čase, kdy si obnovu pustíte, je samozřejmě na vašich individuálních možnostech. 

5/ Jednotlivé streamy budou v délce kolem 45 minut.

6/ Prosíme, nespouštějte dopředu připravené odkazy na dané dny, ale otevírejte je postupně!! Živé streamy stejně ještě nebudou nahrané.

7/ Je-li to možné, vytiskněte texty maminkám ve skupince, které nemají svůj počítač a nemohly by se tak obnovy účastnit. Jistě najdete způsob, jak jim obnovu zprostředkovat, vždyť láska je vynalézavá…

Program:

Čtvrtek 4. 3.

ráno 1. přednáška “VÍRA” o. Mariána:

 

během dne či večer: přednáška “Sv. Josef a jeho rodina” Markéta Klímová:

 

večer: ve 20:00 h on-line (živě přenášená) tichá adorace s požehnáním o. Pavel Lazárek: 

Pátek 5. 3.

ráno: 2. přednáška “NADĚJE” o. Mariána: 

večer: ve 20:00 h on-line (živě přenášená) moderovaná adorace s požehnáním o. Mariusz Sierpniak: 

Sobota 6. 3.

ráno: 3.přednáška “LÁSKA” o. Mariána:

během dne či večer:přednáška “Sv. Josef a Modlitby matek” Jana Pajanová a a závěrečné požehnání o. Mariána Dragúňa: 

Přeji dobře prožitou duchovní obnovu i celý postní čas.  V závěru si dovoluji upozornit na iniciativu “NINIVE”, která k nám přišla z Polska pod vedením o. Dominika Chmielewského. Mnohé jste již o ní slyšely, neboť se přímo lavinovitě šíří. Osobně ji vnímám jako poselství Ducha Svatého pro tento čas. Posuďte sami a případně se připojte. Je konkrétní odpovědí na to, co budeme prožívat během naší obnovy. Opět vnímám, jak Duch Svatý propojuje své dílo. Tato akce však začíná již Popeleční středou. Více o této výzvě v krátkém videu zde:

                            S láskou a v modlitbě “Pane ať každý z nás vidí, co vidět má!”                                                                  Markéta a spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský