Kalendář akcí

Kalendář akcí a významných svátků farnosti
pro rok 2018:

 

6. ledna Zjevení Páně při mši v 17:00 svěcení vody, kadidla, křídy a zlata
3. února brigáda brigáda na bourání vánoční výzdoby a konstrukce Betléma v kostele. Začátek v 9:00 hod.
sv. Blažeje po večerní mši bude udělováno Svatoblažejské požehnání
11. února Panny Marie Lurdské při mši v 8:30 bude udělována svátost pomazání nemocných
při mši v 17:00 předatavení dětí, které se tím začnou připravovat na 1. sv. přijímání
14. března Popeleční středa začátek doby postní, v 17:00 mše sv. s udělováním popelce
19. března sv. Josefa v 17:00 mše za muže naší farnosti
25. března Květná neděle při mších sv. žehnání ratolestí (tzv. kočiček)
29. března Zelený čtvrtek slavná mše sv. s umýváním nohou v 18:00
30. března Velký pátek v 15:00 Velkopáteční obřady
31. dubna Bílá sobota v 20:00 obřady Velké Noci, začátek před kostelem
1. dubna Zmrtvýchvstání Páně slavné zpívané mše sv. v 8:30 a 14:30
Oslava vzkříšení – velikonoční veselice, pořádá ŘKF Bolatice v Kulturním době Bolatice od 18:00 hod.
10. dubna
– 13. dubna
začátek II. etapy renovace fresek, stavění lešení
25. dubna Noc kostelů (zatím neupřesněno)
20. května Seslání Ducha Svatého v 15:15 na sklanzenu Farní den se smžením vajec
27. května Nejsvětější Trojice v 10:00 mše sv. s 1. sv. přijímáním dětí
3. června Těla a Krve Páně mše sv. v 8:30 hod. a v 14:30 hod. Po odpolední mši průvod “Božího Těla” k 4 kaplím
10. června sv. Stanislava bolatický odpust, mše jako obvykle v neděli
1. července – – – mše sv. v 14:30 s požehnáním na dobu prázdnin
5. července sv. Cyrila a Metoděje slavná mše sv. v 8:30 hod.
18. srpna Dožínky mše sv. v 14:00, po ní dožínkový průvod
2. září – – – mše sv. v 14:30 s požehnáním pro nový školní rok
28. září sv. Václava slavná mše sv. v 8:30 hod.
1. listopadu Všech svatých slavné mše sv. v 6:30 a 17:00, po večerní mši sv. procesní průvod a dušičková pobožnost na hřbitově
2. listopadu Památka zesnulých mše sv. v 6:30 a 17:00 hod.
18. listopadu Posvěcení kostela Krmáš, mše sv. jako obvykle v neděli
25. listopadu Ježíše Krista Krále mše sv. jako obvykle v neděli
1. prosince – – – pletení adventních věnců v hasičárně Bolatice
2. prosince 1. neděle adventní začátek nového liturgického roku “C”
prosinec roráty v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek rorátní mše sv. v 6:30 hod. s rorátní soutěží pro dětí, po mši snídaně v jídelně
22. prosince – – – od 8:00 brigáda na stavění Betléma a vánoční výzdoby kostela
22. prosince – – – v 17:00 mše sv. za živé a zemřelé občany Bolatic a Borové; po mši Koledy na Skanzenu
24. prosince Štědrý den v 14:30 mše sv. pro děti s otevíráním Betléma
25. prosince Narození Páně v 0:00 hod. půlnoční mše svatá, v 8:30 a 14:30 slavné zpívané mše sv.
26. prosince sv. Štěpána mše sv. v 8:30, odpoledne představení “Živý Betlém” na skanzenu
31. prosince Silvestr mše na zakončení roku v 16:00 hod., s požehnáním

 

Czech CS English EN German DE Polish PL Slovak SK Ukrainian UK

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský