19. 5. 2024

Chvála Kristu!

Drahé maminky,

ráda bych vás opět pozdravila a povzbudila na začátku kalendářního roku.
Do toho církevního jsme vstoupili se sv. Josefem, to je pro mě osobně
velká radost. Právě on může být naším velkým přímluvcem, vždyť sám žil v
rodině, a podílel se tak jistě i na výchově Ježíše. Může hodně pomoci i
nám. Je patronem nejen Modliteb otců, ale mimo jiné také manželů a
křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků. Dále pak umírajících, a
zvláště je patronem dobré smrti. To vše je pro nás dnes tolik aktuální,
neboť nežijeme sami, ale ve vztazích. I když jsme duchovně zodpovědné
především za své děti, za které se i společně v Modlitbách matek
modlíme, jsme vyzýváni, abychom se modlili také jedni za druhé. Jak se
píše v Písmu: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za
druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba
spravedlivého” (list Jakubův 5,16). Je mezi námi mnoho nemocných, těch,
kteří ještě hledají, i těch, kteří se ocitli nepřipraveni na konci své
pozemské cesty … V této souvislosti vás chci vyzvat k těmto 3 skutkům
milosrdné lásky:

1/ Modlete se nejlépe denně korunku k Božímu milosrdenství za nemocné,
hledající a umírající.

2/ Spojujme se denně v modlitbě za komunitu a za obnovu, jak nás vyzvala
Veronica (zakladatelka). Pokud modlitby nemáte, rádi vám je pošleme.

3/ Připojte se k TRIDUU, a to poslední víkend v lednu 29.–31. 1., které
buď samy uspořádáte (v příloze posílám manuál, který jste obdržely také
s prosincovým zpravodajem), nebo se připojte k triduu přenášenému
on-line, které jsem pro vás připravila se svým týmem, mimořádně z Babic
nad Svitavou.

Každý den začneme vždy v 18:00 h, v pátek a sobotu bude adoraci
předcházet mše svatá.

Pozor, každý den bude na jiném (!) kanálu, a to takto:

V pátek zde: https://youtu.be/…uBY

V sobotu zde: https://youtu.be/…BdM

V neděli zde: https://youtu.be/…59c

Maminky, děkujeme za množství e-mailů, ve kterých vyjadřujete svou
radost, vděčnost, modlitby a díky. Jsme za ně vděčné. Také za vaše
nadšení z nové Knihy modliteb pro matky. Rády vám pošleme další kusy,
je-li potřeba (stojí 35 Kč).

Jak jsme psaly v posledním zpravodaji (č. 83), hledejte cesty, jak
nepolevit v modlitbě a naopak zůstat v modlitebním spojení! Na začátku
roku jsme při modlitbě rozjímaly tato slova Písma: „Pokořte se tedy pod
mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou
starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte
bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by
pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří
všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy” (1. list Petrův 5,6–9).
Společnou modlitbu matek v tomto zkoušeném světe vnímáme jako velmi
důležitou, i za vás se slouží často mše svaté a modlí se za vás mnoho
lidí!

Děkuji, že jste dočetly do konce. Pán ať vám žehná!

Markéta

P. S. Těšíme se, až se zase budeme moct setkat osobně, ale nyní je čas
tiché a vytrvalé modlitby v ústraní, v rodině, v malém společenství.
Spojeny můžeme být ale také každou druhou neděli v 18:00 h skrze
Proglas, kde vedeme Modlitbu matek, nebo každý druhý čtvrtek v 18:00 h
taktéž skrze Proglas, kde je sloužena za Modlitby matek mše svatá.

V Katolickém týdeníku č. 13 (23. března 2021) pak vyjde článek o
Modlitbách matek.

———————
Markéta Klímová
národní koordinátorka
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek
email: hnuti-mm@email.cz
tel.: 774 618 822
www.modlitbymatek.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský