20. 2. 2024

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov
pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí na bohoslužbě Mezinárodního
eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec František

12. 09. 2021

 

1 300 Kč

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.
Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

ODJEZD: neděle 12. 9. v brzkých ranních hodinách pravděpodobně takto: BUS 1 po trase Hradec Králové, Česká
Třebová, Svitavy, Brno a BUS 2 na trase Svitavy, Olomouc, Brno – přesné časy a nástupní místa sdělíme cca 1
měsíc před odjezdem, účast na papežské mši svaté na Náměstí hrdinů (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.

NÁVRAT: 12. 09. ve večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: stravu, pojištění stornopoplatků (nepovinné) 130 Kč / 6 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 120 Kč / 5 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na
vyžádání v CK

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit celou cenu zájezdu, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu / email.

Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je
kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, kapesné, stravu během dne lze bez
problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických
předpisů.

 

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil
602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

 


Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov
pořádají poutní cestu do Budapeště s účastí na Mezinárodním eucharistickém kongresu
Kongres vyvrcholí nedělní mši svatou na Náměstí hrdinů, kterou bude celebrovat Svatý otec František

10. 09. – 12. 09. 2021

5 500 Kč

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.
Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v
modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Eucharistický kongres vyvrcholí ve dnech 11. a 12. září., v sobotu bude Kardinál Péter Erdő sloužit mši na
Kossuthově náměstí a poté povede eucharistické procesí na Náměstí hrdinů. Na tomto náměstí bude
eucharistický kongres následujícího dne zakončen bohoslužbou s papežem Františkem.

Plánovaný program cesty:
10.9. – příjezd do Budapešti, společná česká mše svatá v odpoledních/podvečerních hodinách ve vybraném
kostele v Budapešti (patrně v kostele sv. Alžběty), mládež ze všech zemí má svůj program určený výhradně pro
mládež, možnost zapojení se do tohoto programu, ubytování, volný večer.

11.9. – po snídani účast mezinárodním programu Roku rodiny na Margaret Island, odpoledne mše svatá
celebruje otec kardinál Péter Erdo, eucharistické procesí se svícemi a závěrečné požehnání na Náměstí hrdinů.

12.9. – po snídani pohodový přesun (cca 200 metrů) na Náměstí hrdinů na papežskou mši svatou (11:30 hod.),
cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky

.
Mimo tento program vyplníme jakoukoliv časovou mezeru, která se naskytne, prohlídkou zajímavých
pamětihodností Budapešti (bude upřesněno).

ODJEZD: 10. 09. v ranních / dopoledních časech z různých míst, zejména velkých měst jako např. Hradec
Králové, Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Brno, dle zájmu i Praha. Přesné časy a nástupní místa budou sděleny
cca 4 týdny před odjezdem.

NÁVRAT: 12. 09. v podvečerních až večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

UBYTOVÁNÍ: 2 x v Budapešti v kvalitním *** hotelu Ibis Budapest Heroes Square – skvělá poloha hotelu v
kulturním srdci Budapešti vedle městského parku a Náměstí hrdinů, vynikající spojení veřejné dopravy s
centrem města (stanice metra Hősök tere je vzdálená pouhých 50 metrů), Náměstí hrdinů je místem vrcholu
a zakončení celého kongresu – mše svatá celebrovaná Svatým otcem Františkem

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, 2 x ubytování v *** hotelu v blízkosti stanice
metra Hősök tere, 2 x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce,
duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), pojištění stornopoplatků (nepovinné) 180 Kč / 8 € / os. /
pobyt, osoby do 18 let 160 Kč / 7 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na
https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jízdné hromadnou dopravou po Budapešti, 
zejména metro, které momentálně stojí cca 1 650 ft (cca 120 Kč) / 24 hodin ( https://bkk.hu/jegyek esberletek/arak/napijegy/) a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat
řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit
zálohu ve výši 2 000 Kč / osoba, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši
adresu/ email. Lze uhradit i celou cenu zájezdu.

Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je
kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve
výši alespoň 70 €, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení)
doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním
pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu
pandemických předpisů.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil
602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy – tel. i písemně. Jedná se o vyloženě
poutní zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který budou doprovázet naši
biskupové a řada katolických kněží. AVE MARIA!

About The Author

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský