25. 6. 2024
Na základě usnesení Vlády ČR z dnešního dne (20. 11. 2020) je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.

Ilustrační foto: Petr Samsa, ČaV

Toto krizové opatření vlády (viz příloha), které začne platit 23. listopadu 2020 v 00.00 hod. a potrvá do 12. prosince 2020 23:59 hod., odpovídá opatřením podle rizikového skóre 4 protiepidemického systému PES.

Konkrétní informace týkající se svateb, pohřbů a návštěv hřbitova jsou v bodu II. 11.:

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59
hod. s výjimkou:

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

Informace týkající se bohoslužeb nalezneme v bodu IV. 

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20
účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou,
s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;

Pro dny 21. a 22. listopadu bylo prodlouženo mimořádné opatření ze 16.11. 2020 podle něhož platí pro účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počet ne vyšší než 15 osob.

Od 23. listopadu na bohoslužby až 20 osob

(v naší farnosti)

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.

Od středy 18. listopadu budou obnoveny bohoslužby také v našem kostele. Přednost k účasti na mši svaté budou mít ti, na jejichž úmysl je mše sloužena! Z toho důvodu, abychom zjistili přesný počet účastníků na jednotlivých bohoslužbách, popř. nabídli volná místa i druhým, prosíme tyto farníky, kteří mají zadaný úmysl mší svatých, aby v předstihu kontaktovali paní Pavlínu Řehánkovou na telefonním čísle 728 733 409.

 

PRO ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÉHO POČTU OSOB TEDY VSTOUPIT DO KOSTELA BUDE MOCI JEN TEN, KDO SE PŘEDEM NAHLÁSIL!

 

Nechceme upřednostnit ani zranit nikoho a jsme si vědomi toho, že tento způsob může budit dojem jakési nespravedlnosti. Věříme však ve vstřícný a tolerantní přístup k těmto opatřením do doby, než bohoslužby nebudou limitovány počtem osob a neobnoví se v plném rozsahu. Pokud má někdo velkou touhu zúčastnit se bohoslužby, může se taktéž přihlásit na výše uvedeném telefonním čísle.

 

Příležitost ke svaté zpovědi

Půl hodiny před každou mší svatou bude otec Lesław zpovídat.

Svátost smíření je přístupná i pro ty, kteří se nezúčastní mše svaté.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský