Papež František: Modlitba je kormidlo, které řídí náš směr

Během pravidelné středeční audience, tentokrát z knihovny Apoštolského paláce, se papež František zamýšlel nad modlitbou jako kormidla, které řídí náš směr.

V úvodu audience vyzval papež František k respektování proticovidových opatření vyhlášených politickými představiteli a zdravotnickými úřady a duchovně podpořil nemocné i ošetřovatelský personál:

„Nabídněme Pánu tuto vzdálenost, která nás dělí, k dobru nás všech. Pamatujme, opravdu pamatujme na nemocné, na ty, kteří do nemocnice vcházejí, jako by už byli odepsaní. Pamatujme na lékaře, zdravotní sestry, dobrovolnický personál a všechny další lidi, kteří v tuto chvíli ošetřují nemocné. Riskují život, ale dělají to z lásky a ze svého povolání, z lásky k bližnímu. Modleme se za ně. Děkuji,“ vybídl Svatý otec, a pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho třináctou část, nazvanou „Ježíš, učitel modlitby“, uvodilo čtení z první kapitoly Markova evangelia (1,32.34-38), které vypráví o Ježíšově službě nemocným a posedlým, završené osamělou modlitbou na opuštěném místě.

„Ježíšova modlitba je tajemná skutečnost, o níž jen cosi vytušíme, avšak která nám umožňuje, abychom celé jeho poslání vykládali ze správného hlediska.“
Dodal, že se Ježíš často ponořil do intimity s Bohem Otcem, „do oné Lásky, po které žízní každá duše.“

 

Kormidlo, které řídí náš směr

Papež František zaměřil své úvahy na pasáž, ve které Ježíš během jednoho večera uzdravil mnoho nemocných lidí a ještě před rozedněním se odebral k modlitbě na opuštěném místě. Poté, co učedníci našli Ježíše, aby mu řekli, že ho všichni hledají, Ježíš prohlašuje, že musí jít kázat i ostatním městům.
„Modlitba je kormidlem, které udává směr Ježíšově kurzu.“ Jak řekl papež, znamená to, že Ježíš nechá Boha vést jeho cestu. 

Svítání dne

 

Papež František připomněl, že nás Ježíš učí především tomu, že modlitba by měla být „první touhou nového dne.“
„Dni, prožívanému bez modlitby, hrozí, že se změní v protivný či nudný zážitek. Vše, co se nám přihodí, by se mohlo zvrátit ve špatně snášený a slepý osud.“
Ježíš však ukazuje, že je třeba být poslušný a naslouchat, protože modlitba je v první řadě setkání s Bohem.

„Z každodenních problémů se tak nestávají překážky, nýbrž výzvy samotného Boha, abychom naslouchali člověku, kterého máme před sebou, a setkávali se s ním.“

Vytrvalost

 

Dále nás Ježíš učí, že modlitba je umění, které musí být praktikováno „s vytrvalostí“.
„Všichni jsme schopni příležitostných modliteb, které se rodí z emocí daného okamžiku, ale Ježíš nás vychovává k jinému typu modlitby.“
Ježíš nám připomíná, že modlitba vyžaduje disciplínu, cvičení a neustálé úsilí.

„Vytrvalá modlitba působí postupnou proměnu, posiluje v čase soužení a dopřává milost opory v Tom, který nás miluje a ustavičně chrání.“

Osamělá a tichá

 

Další vlastností Ježíšovy modlitby je samota. „Kdo se modlí, neprchá před světem, ale upřednostňuje opuštěná místa.“
V tichu modlitby se naše nejniternější touhy a pravdy vynoří na světlo. Ale co je nejdůležitější, ticho je místo, kde mluví Bůh. „Každý člověk potřebuje svůj prostor, kde by pěstoval svůj vnitřní život a jeho skutky nabývaly smyslu.“

Sem a tam v Bohu

 

Nakonec papež František řekl, že modlitba, jak ji učil Ježíš, je místem, kde zjistíme, že „vše pochází od Boha a navrací se k Němu.“ Poznamenal, že modlitba nám pomáhá znovu objevit „správný rozměr vztahu s Bohem, naším Otcem, a vším stvořením.“

Svatý otec uzavřel svou katechezi slovy: „Drazí bratři a sestry, objevme v evangeliu Ježíše Krista jako učitele modlitby a vydejme se do jeho školy. Ujišťuji vás, že tak najdeme radost a pokoj.“

 

V závěru generální audience papež František připomenul oběti teroristického násilí na evropském kontinentu:

„V těchto dnech, kdy se modlíme za zemřelé, jsme pamatovali a také dnes pamatujeme na bezbranné oběti terorismu, jehož krutost se vyostřuje a šíří v Evropě. Mám na mysli zejména závažný atentát na posvátném místě v Nice před několika dny a ten, k němuž předevčírem došlo ve vídeňských ulicích. Oba vyvolaly zděšení a odsouzení ze strany obyvatelstva a lidí, kterým leží na srdci mír a dialog. Svěřuji Božímu milosrdenství tragicky zesnulé a vyjadřuji duchovní blízkost jejich rodinám a všem, kteří trpí v důsledku těchto odsouzeníhodných událostí, které za pomoci násilí a nenávisti chtějí zviklat bratrskou spolupráci mezi náboženstvími.“

Zdroj: Vatican News

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský