Poděkování za podporu adopce na dálku v roce 2020

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA

Ředitel Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha, která adopci na dálku zajišťuje, Mgr. David Flak, děkuje všem za shovívavost a podporu, kterou v tomto nelehkém roce dárci vyjadřovali. Bez slov chvály i kritických připomínek by se nemohl projekt nejen udržet, ale navzdory problémům i rozvíjet. Rovněž přeje do nového roku jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a víru v rychlý návrat do normálu.

Římskokatolická farnost Bolatice rovněž děkuje všem, kteří v roce 2020 přispěli na Vincenta a Sheilu jakoukoli finanční částkou, která těmto dětem umožnila nejen studovat, ale také žít v lepších podmínkách. Ať Pán odmění vaši štědrost a otevřené srdce pro potřeby druhých

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský