Pravidelné nedělní adorace Nejsvětější Svátost Oltářní

Pravidelné nedělní adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní

Klanění se Bohu není povinností, nýbrž privilegiem a hlubokou lidskou potřebou. Setrvávání před svátostným Ježíšem dovoluje člověku vnímat jeho vůli s námi a také skutečnost, že v jeho světle, ačkoli jsme jakkoli nepatrní a hříšní, zůstáváme vždy těmi, které miluje a za které dal svůj život.

Od Velikonoc je proto v kostele sv. Stanislava o nedělích možnost účastnit se tiché adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní, a to vždy v čase od 8:00 do 18:00 hodin. Vybízíme farníky k této individuální a soukromé modlitbě!

Platí stejná opatření jako v době Velikonoc. V kostele bude najednou adorovat max. 10 lidí, z čehož jedna osoba se zaváže, že bude za příslušnou hodinu zodpovědná, a ta se také musí předem přihlásit do interaktivní tabulky, která je připravena na webových stránkách naší farnosti. Ostatní, do celkového počtu 10 osob, se hlásit nemusí. Ti mohou volně do kostela přicházet a odcházet. V prostředním vchodu u mříže budou připraveny kartičky s čísly. Vstoupit může jen ten, kdo bude mít kartičku s číslem. Kdo vstoupí, kartičku si vezme, a při odchodu z kostela ji na stejné místo odevzdá. Poté může vstoupit další adorující.

Před vstupem do kostela bude dbáno na hygienická opatření. Prosíme adorující, aby si před vstupem do kostela desinfikovali ruce, v kostele se neshlukovali a udrželi od sebe vzdálenost min. 2 metry.

V případě, že nemáte možnost se do interaktivní tabulky zapsat, kontaktujte, prosíme, paní Pavlínu Řehánkovou na tel. čísle 728 733 409, a ta vám přihlášení zprostředkuje.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský