Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

(přečtěte v rámci ohlášek při všech bohoslužbách 3. neděle velikonoční, 1. května 2022)

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena
s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému
životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem
duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním
způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít
a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí
i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu
následování a službě.
V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme,
abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě
přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé!
A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný
biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás
potřebuje!
Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách
i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za
duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy
k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána,
Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na
tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.
Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají
Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.

 

Všem vám žehnáme

 

Vaši čeští a moravští biskupové

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský