Úvod

 
 
pozvanka-do-scholy
vzkriseni
bannerfans_20262703 (1)
Jan-Zajíc-2019-plakát-002-page-001-e1550049735595
previous arrow
next arrow

 

 


 

Noc kostelů v roce 2019 se bude konat v pátek 24. května. Zveme k připojení k této akci, která pomáhá utvářet dobré vztahy společnosti a církve a oslovuje řadu lidí, kteří běžně do kostela nechodí. Kostely přihlašuje duchovní správce nebo pověřená osoba elektronicky na www.nockostelu.cz , kde si přímo při přihlášení můžete objednat propagační materiály, které budou přihlášeným poskytnuty zdarma na koordinační schůzce pořadatelů konané 25. dubna na biskupství.

 Přihlašování kostelů s objednáním propagačních materiálů je možné od 1. února do 25. března, po tomto termínu je možné přihlášení bez objednání propagačních materiálů.  V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na koordinátorku Magdalénu Kocychovou, a to prostřednictvím mailu nockostelu@doo.cz, popřípadě na telefonu 733 741 999.


Publikace VÍRA V BOHA A VZTAH K CÍRKVI


 

 

Publikace VÍRA V BOHA A VZTAH K CÍRKVI je také ke stažení ZDE


Já se taky zpovídám – tip na knížku

Já se taky zpovídám

 

více na stránce


Zač je toho loket

Soutěžíte rádi? A rádi porovnáváte svoje vědomosti s ostatními?
Chtěli byste na pozadí biblických příběhů a filmů o světcích vyzkoušet svoje znalosti z nejrůznějších oborů?
Umíte odpovídat rychleji než ostatní?
Chcete na základě toho, co umíte, zviditelnit svoji farnost?

Vytvořte za svou farnost tříčlenný tým a ukažte ostatním “Zač je toho loket!”

Více na stránce


Společná setkání snoubenců – 2019


„ Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost “ ( Dt 1 6 , 18 – 20 )

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů pro letošní rok připravili křesťané z Indonésie. Tato země je s počtem 265 milionů obyvatel, z nichž asi 86 % se hlásí k islámu, známá jako stát s největší muslimskou populací na světě. Dalších 10 % obyvatelstva tvoří křesťané nejrůznějších tradic. Co do počtu obyvatel i co do rozlohy je Indonésie největším státem jihovýchodní Asie. Tvoří ji více než 17 000 ostrovů, 1 340 různých etnických skupin a přes 740 místních jazyků, a přesto všechny v jejich různosti spojuje jeden jazyk, indonéština (Bahasa Indonesia).

 

Z brožurky pro Týden modliteb za jednotu křesťanů jsou vybrány i následující prosby, které jsou připraveny pro ekumenické bohoslužby:
 
 
Modlitba věřících
 
Přednesme nyní Pánu své prosby za církev i za potřeby celého lidstva.
 
Ze všech ostrovů i moří klaníme se tobě, Bože, Stvořiteli všeho života.
Ze všech hor a údolí chválíme tě, Bože, Spasiteli světa.
Jazyky všech národů děkujeme ti, Bože, Utěšiteli těla i duše.
Přicházíme před tebe se svými břemeny i nadějemi.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svou lásku.
 
 
Prosíme za všechny, kdo jsou obklopeni nespravedlností.
Dej nám odvahu, ať jim pomáháme pozvednout hlas a posilujeme jejich naději.
Prosíme také za ty, kdo se nespravedlnosti dopouštějí.
Dej, ať tvá dobrota naplní naše srdce a učiní z nás nástroje svobody a pokoje.
Prosíme za všechny instituce i jednotlivce, kteří usilují o spravedlnost.
Kéž vždy jednáme spravedlivě podle tvého slova.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svou spravedlnost.
 
 
Prosíme za viditelnou jednotu církve.
Veď nás, ať uskutečňujeme Ježíšovu prosbu,
abychom byli jedno, a společně se snažíme zjevovat tvé království.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám nadšení pro jednotu.
 
Děkujeme ti za množství barev, kultur a zvyků, které tvoří tento náš svět.
Navzdory všem odlišnostem nás sjednoť ve své lásce
a pomáhej nám, abychom se společně zastávali života
a přetvářeli tento svět ve spravedlivý a pokojný domov pro celé lidstvo.
Prosíme tě dnes:
Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám svůj pokoj.
 
Brožurka k letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je ke stažení ve formátu PDF či MS Word  ZDE

 


 
 

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál – předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

Ostravsko-opavská diecéze připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Palomino ve dnech od 10. do 16. listopadu 2019. Cena autobusového zájezdu je 12.900 Kč.

 
 


 

 

Czech CS English EN German DE Polish PL Slovak SK Ukrainian UK

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský