Velikonoce v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Diecéze se připravuje na druhé Velikonoce v čase celosvětové pandemie. V roce 2020 byly kostely zcela prázdné a obřady velikonočního tridua i slavnost Zmrtvýchvstání Páně sloužili jen biskupové a kněží za přítomnosti kamer a několika ministrantů. Letošní Velikonoce jsou opět poznamenány neviditelnou, za to však zákeřnou smrtelnou nemocí. S vírou ve vzkříšení prožijeme Velikonoce 2021 v omezených podmínkách daných pravidly protipandemických opatření.

Velikonoce2021

Bohoslužeb se může účastnit jen tolik lidí, kolik tvoří 10 % kapacity míst k sezení. Počty kolísají podle velikosti kostela a počtu lavic. Leckde se na bohoslužby dostanou jen jednotlivci nebo maximálně desítky věřících. S ohledem na tato omezení se letos nepřipravují a nezveřejňují přehledy bohoslužeb v jednotlivých farnostech jedenácti děkanátů. Přehled opatření najdete zde

Nabízíme však přehled bohoslužeb v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Od Květné neděle až po slavnost Zmrtvýchvstání Páně zde budou hlavní mše svaté a obřady sloužit biskupové. Z katedrály je zajištěn přímý přenos mší svatých, který lze sledovat na stránkách farnosti http://farnostmostrava.cz/. Věřící tak mají možnost se při těchto svátcích sjednotit se svými pastýři prostřednictvím těchto online přenosů.

Živé přenosy zajišťují také další farnosti v diecézi. Přehled online bohoslužeb najdete na www.mseonline.cz.


Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření

Duchovní správa katedrály nabídla věřícím mimořádnou příležitost k přijetí velikonoční svátosti smíření. Zpovídat se bude

v sobotu 27. března od 16.00 do 18.00,

v neděli 28. března od 18.00 do 20.00

a od pondělí 29. března do středy 31. března vždy od 7.00 do 9.00 a od 16.00 do 18.00 hodin.

Zájemci mají využít těchto termínů, protože během svátků ji zvláštní příležitosti k přijetí této svátosti nebudou.

Květná neděle 28. března

7.30 hod. – mše sv. s žehnáním ratolestí

8.30 hod. – mše sv. s žehnáním ratolestí

9.30 hod. – pontifikální mše sv. s žehnáním ratolestí, hlavní celebrant biskup Martin David

10.30 hod. – mše sv. s žehnáním ratolestí

15.00 hod. – pobožnost křížové cesty

19.00 hod. – mše sv. s žehnáním ratolestí

Zelený čtvrtek 1. dubna

9.00 hod. – MISSA CHRISMATIS, mše svatá se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebrují biskupové František Václav Lobkowicz a biskup Martin David se zástupci kněží z diecéze.

Mše svatá je bez účasti veřejnosti.

 

16.00 hod. – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

 

18.00 hod. – Pontifikální mše svatá na památku Poslední večeře Páně za kněze, kteří působili v katedrále, po obřadech následuje přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“,

adorace do 19.30 hod., hlavním celebrantem bude biskup Martin David.

Velký pátek 2. dubna (Den přísného postu a újmy v jídle)

10.00 hod. – pobožnost křížové cesty, vede biskup Martin David

11.00 – 15.00 hod. – možnost adorace a modlitby v katedrále

15.00 hod. Velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá biskup Martin David

Bílá sobota 3. dubna

 

09.00 hod. – modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

09.30 – 19.00 hod. – možnost soukromé adorace u Božího hrobu

20.00 hod. – Velikonoční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant biskup Martin David

Neděle velikonoční 4. dubna  – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/Hod Boží velikonoční

07.30 hod. – mše sv. a požehnání pokrmů

08.30 hod. – mše sv. a požehnání pokrmů

09.30 hod. – pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František Václav Lobkowicz; po mši sv. požehnání pokrmů

10.30 hod. – mše sv. a požehnání pokrmů

19.00 hod. – mše sv. a požehnání pokrmů

Pondělí velikonoční 5. dubna

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě

07.30 hod. – mše sv.

09.30 hod. – mše sv.

Opava – kostel sv. Vojtěcha

8.30 – mše svatá – hlavní celebrant biskup Martin David

 

Televizní přenos jednotlivých bohoslužeb z katedrály Božského Spasitele je zajištěn a lze jej sledovat prostřednictvím odkazu z internetových stránek farnosti http://farnostmostrava.cz/.

Ilustranční snímek z Velkého pátku 2020, Foto: Zděnek Poruba/Člověk a Víra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský