Zemřel o. Marian Nowak

P. Marian Nowak se narodil 8. prosince 1955 v Kędzierzynie-Koźlu.
Byl synem Stefana a Leokadie.
Po ukončení střední průmyslové školy
chemické v Azorach (Kędzierzyn-Koźle) požádal o přijetí do Kongregace
Misionářů Oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
Po ukončení noviciátu ve
Svatém Kříži, složil 8. září 1977 první řeholní sliby. Věčné sliby
složil 6.9.1981 v Kodniu. Kněžské svěcení přijal z rukou bp. Zdzisława
Fortuniaka v Obrze, 12. června 1983.Prvním působištěm otce Mariana byl Lubliniec, kde sloužil jako farní
vikář (1983 – 1984), stejné poslání vykonával v Kodniu (1984 – 1988).
Mezi léty 1988 – 1992 pobýval v klášteře v Gdańsku, kde vykonával
službu zpovědníka a zároveň se věnoval pastoraci lidí se závislostí v
Bolszewie.

Od roku 1992 pracoval jako vězeňský kaplan ve Wrocławi. Po
roce byl poslán do Grotnik, aby se zde věnoval Lidovým misiím.
Následně v roce 1994 mu byl tento úkol svěřen v Řádovém domě ve Svatém
Kříži.
Od roku 1995 se věnoval pastorační službě v České republice. Po
této službě nepřestával toužit do konce života. V roce 2013 se vrátil
do Polska a stal se výpomocným duchovním v Katovicích.
Od července2014 působil jako lidový misionář v Kędzierzynie-Koźlu.
Odešel k Pánu náhle, 1. února 2021.

2 thoughts on “Zemřel o. Marian Nowak

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský