Studánka

 

Farní časopis Studánka:

Šéfredaktorka: Hedvika Vehovská
Kontakt: studanka@volny.cz
Vychází: pravidelně 1x za měsíc (na přelomu)