Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa

Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa

Svatý Josef je světec typický klidným chováním a skrytým životem. Může nás však hodně naučit o tom, jak růst ve svatosti. Zde je 5 důvodů, proč milovat svatého Josefa:

1. svatý patron dělníků

Práce v životě muže zabírá velkou část života. Často se snažíme pracovat způsobem, kterým uctíváme Boha. Svatý Josef nás může naučit, jak pracovat zodpovědně, když se ho na to zeptáme. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je začít svůj pracovní den modlitbou ke svatému Josefovi. Přímluvě svatého Josefa se můžete těšit, když máte potíže při hledání práce. Byl pověřen životně zabezpečit Božího Syna, a tak plně chápe, jakým tlakům čelí lidé, kteří zajišťují své rodiny. Je obrovské množství případů, kdy lidé na vlastní kůži zažili sílu přímluvy svatého Josefa při hledání zaměstnání.

2. jeho přímluva je mocná

Když něco potřebujete, požádejte o pomoc sv. Josefa a vaše potřeby budou splněny. Svatý Josef odpovídá na mnohé modlitby, ať už jde o hledání zaměstnání, nebo o založení rodiny. Ve své autobiografii nám nabízí sv. Terezie od Ježíše určitý pohled na to, proč je přímluva sv. Josefa tak silná:

Jiným svatým Pán zjevně daroval milost, aby nám pomáhali v některých našich potřebách, ale u tohoto slavného světce je moje zkušenost taková, že nás všechny podporuje a že nás Pán chce naučit, že tak jako On měl k němu vztah na zemi, (proto, že byl Jeho strážcem a nazývá se Jeho otcem) tak v nebi vyslechne vše, za co oroduje u Pána.

3. je vzorem otcovství pro muže

Bůh Otec si vybral svatého Josefa ze všech lidí za otce Pána Ježíše. To skutečně mluví o jeho charakteru, protože byl pověřen vedením, bezpečností a ochranou Božího Syna a Božího stvoření, Panny Marie. Josef věrně sloužil Svaté Rodině a chránil je před nebezpečím, aby mohli naplnit Boží poslání.

Svatý Josef naučil Ježíše jeho lidskosti, jak být člověkem. Není pochyb, že ho naučil, jak být věrným Židem, stejně jako mu ukázal kouzlo práce tesaře. A tak se stává sv. Josef pro otce vzorem, jak být duchovními vůdci našich rodin. Tak jako sv. Josef jsou muži povoláni, aby v byli rodině důkazem, že skrze lásku Boha Otce plyne láska i k manželkám a dětem.

4. byl poslušným mužem

Pokaždé, když ho Bůh prosil, aby udělal něco, snažil se sv. Josef vždy říci ano. Ať už jde o Marii jako manželku, nebo o Betlém v době sčítání lidu nebo o útěk s rodinou do Egypta. Josef vždy a okamžitě následoval Boží vůli. Ve věku, kdy začínáme jít vlastní cestou, je Josef velkou připomínkou, že skutečná velikost tkví v následování Boží vůle, ne naší.

5. byl mužem ticha

V Bibli nenajdeme ani jedno slovo sv. Josefa, protože byl mužem velkého ticha. Díky tomuto tichu dokázal slyšet Boží hlas a rozpoznat vůli Boha Otce pro Svatou rodinu. Ve věku hluku a

velkého množství slov nám Josef připomíná, že pokud chceme slyšet Boží hlas, musíme ztišit naše srdce a vstoupit do ticha.

Následujme svatého Josefa!

Převzato z www.fatym.com

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský