1100 výročí smrti sv.LUDMILY

O SVATÉ LUDMILE

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.

I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

Střední Čechy, kde Ludmila zřejmě nejvíce i kolem řeky Vltavy pobývala, se dají nazývat kolébkou české národní identity.

SVATÁ LUDMILA 1100 LET

 

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením  bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021.

Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte se jeho členy! Více v jednotlivých přihláškách níže.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete na projekt finančně přispět či se zapojit do příprav. Nebo se jednotlivých akcí jen osobně zúčastníte. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost.

Přihláška do spolku – fyzické osoby

Přihláška do spolku – právnické osoby

Stanovy spolku

Projektový záměr spolku Svatá Ludmila 1100 let, aktualizace č. 7 (duben 2019)

 

Výroční spot

 

S radostí Vám představujeme spot, který jsme k příležitosti letošního Roku sv. Ludmily připravili. V průběhu měsíce ledna ho vidělo na obrazovkách České televize více než 1,5 mil diváků. V případě, že Vás spot zaujme, budeme rádi za jeho sdílení.

 

 

MONOGRAFIE O SVATÉ LUDMILE

Monografie Ludmila. Kněžna a světice, výpravná pětisetstránková kniha od Jakuba Izdného a kolektivu autorů vyjde ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny začátkem února.

Knihu si u nás můžete předobjednat za sníženou cenu 750 Kč. V případě zájmu kontaktujte: jana.hajko@svataludmila.cz.

 

Program oslav

 

I přes situaci spojenou s Covid-19 aktivně připravujeme všechny plánované výroční akce na letošní rok. Rádi bychom vyzdvihli jednu z nich a to mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově na téma Svatá Ludmila – Ženy v christianizaci střední Evropy. Garantem konference je prof. Jan Royt a bude se konat 26. – 28. května ve Vlasteneckém sále univerzity. V případě, že tomu podmínky neumožní, je připravena dílčí nebo úplná online varianta.

Kalendář akcí celého výročí sledujte na www.svataludmila.cz

 

Putovní výstava

 

Spolek zapůjčuje venkovní a vnitřní výstavu o sv. Ludmile, která na dvanácti panelech představuje život sv. Ludmily až k jejímu novodobému kultu. Výstava je vhodná pro města, obce a městské části nebo také pro školy, či jiná vzdělávací zařízení. V případě, že máte zájem o rezervaci nebo chcete více informací, kontaktujte jana.hajko@svataludmila.cz

 

E-shop

 

Svatoludmilský e-shop skrývá celou řadu poutavých věcí. Mimo knihy, kalendáře, plátěnky, rodokmeny, mince a další, si můžete pořídit výjimečný svatoludmilský gombík, který vychází z okrasného spínadla oděvu z 9. a 10. století a v našem podání je jeho verzí pro 21. století. Byl exkluzivně pro projekt Svatá Ludmila 1100 let vytvořen pomocí 3D tisku podle archeologických nálezů. Více na: https://eshop.svataludmila.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský