Ministranti

VÍTEJTE, MINISTRANTI! 

STRÁNKA JE STÁLE VE VÝVOJI, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


PRO MINISTRANTY PRAKTICKY

Co my měl správný ministrant vědět:

Slovo „ministrant“ pochází z latiny ze slova „ministrare“, to znamená sloužit. Ministrant je ten, který slouží Bohu všude tam kde je, nebo má být Bůh oslavován. Ministrování tedy není jen služba u oltáře (i když tam je naše první a hlavní místo služby), je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat. Když už tedy začneme u oltáře sloužit měli bychom si uvědomovat, že nesloužíme jen když je potřeba (v neděli, na pohřbech,…) ale VŽDY KDYŽ MŮŽEME.

 

“Mějme napaměti že ministrantská služba je naše životní poslání.”

 

Co by měl ministrant dodržovat:

 

+      Kromě neděle a svátků si udělat na mši čas i ve všední den!

+      Na mši svatou přicházet vždy včas, minimálně 10 minut před jejím začátkem!

+      Před vstupem do kostela si vypnout mobilní telefon a nechat ho v sakristii!

+      V kostele (a nejen tam) se chovat slušně!

+      Jakmile se vejde do sakristie, pozdravit: „Chvála Kristu.” …(případně odpovíme: „Navěky”).

Samozřejmě nezapomenout pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku (pokleknout a požehnat se

svěcenou vodou).

+      Pomoci kostelníkovi nachytat na mši!

Při mši (i přede mší v sakristii) se nebavit, když mluvit, tak jen to co je nutné!

+      Dávat pozor na průběh mše, je-li něco potřeba, být vždy po ruce!

+      Aktivně se účastnit mše, odpovídat, zpívat a modlit se s ostatními!

+      U oltáře neběhat ani nepřebíhat ze strany na stranu, nejsme na sportovišti!

+      Ruce mít sepnuty na hrudi (nepodpírat si pupek a nehrát si s prsty či cingulem)!

+      Na konci mše pomoci uklidit liturgické předměty!

+      Před odchodem se rozloučit: „S Pánem Bohem.” …a nezapomenout na Pána Ježíše ve

        svatostánku (pokleknout a opět se požehnat svěcenou vodou).


 

 

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský