Společenství Modlitby Živé Korunky

Společenství Modlitby Živé Korunky

Římskokatolická farnost Bolatice

Ke dni 11. 2. 2017 vzniklo v naší farnosti
Společenství Modlitby Živé Korunky.
Jeho členové se tímto zavazují k modlitbě
Korunky k Božímu Milosrdenství.
Vznikly 4 modlitební skupiny, tzv. koruny.
K 1. 4. 2019 bylo toto společenství
rozšířeno o 2 modlitební skupiny
a k 1. 7. 2021 o další dvě modlitební
skupiny. V současné době má tedy
společenství 56 členů.


Členové se v daný den, který jim byl svěřen,
doma modlí na tyto úmysly:
• za požehnání pro naši farnost
a našeho kněze
• za naše rodiny
• za dar víry, naděje a lásky
• za obrácení a hříšníky
• za lidi nemocné, trpící a strádající
• za umírající s prosbou o šťastnou
hodinku smrti
• za zesnulé s prosbou o dar života
věčného
• na jistý aktuální úmysl naší farnosti

Seznam členů Společenství Modlitby Živé Korunky

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský