19. 5. 2024

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?(Římanům 8:35) 

 

Co je duchovní obnova?

Duchovní obnova je čas, kdy můžeme “obnovit” svůj vztah s Bohem.

Je to čas, kdy si člověk může před Bohem srovnat svůj život, vyříkat si s ním to, co prožívá, svoje pochybnosti, svoje touhy, svoje plány… Je to čas, kdy by člověk neměl mít nic jiného na starosti než prožívání vztahu Já-Bůh a nasměrování svého života. (Proto je také dobré, když během duchovních cvičení účastníci mlčí a nerozptylují se zbytečnými řečmi.)

Většinou duchovní obnova obsahuje nějaké přednášky, čas k zamyšlení a ztišení, svátost smíření…
(převzato z www. vira.cz)

 

15. – 17. 12. 2023

fara a kostel sv. Stanislava v Bolaticích

CENA: 350,- Kč (zahrnuje 2x oběd a 1x večeři, občerstvení)

PŘIHLAŠOVÁNÍ: tel. 728 733 409,

e-mail: rekolekcebolatice@seznam.cz

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský