BIBLE noci & dnem

Ve Zlíně budou číst ONLINE Bibli nocí i dnem

Již tento víkend 9. a 10. října proběhne v kostele svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně ojedinělá akce s názvem Bible nocí i dnem. Po téměř 24 hodin bude více než 160 lektorů postupně předčítat texty z Nového zákona. Aktivita, kterou pořádá nadační fond Credo s místní římskokatolickou farností, se koná při příležitosti závěru Roku Božího slova. Kromě farníků se do čtení zapojí představitelé místní samosprávy, herci Městského divadla Zlín, ale také zástupci z jiných církví. Celý průběh čtení bude přenášen online.

Bible nocí i dnem začne v pátek 9. října v 18.30 hodin slavnostní mší svatou, po které bude následovat čtení nejprve všech čtyř evangelií, Skutků apoštolů a dalších kapitol Nového zákona až po šestý list Efezanům. Aktivitou chtějí organizátoři nabídnout široké veřejnosti příležitost k nerušenému poslechu čtení z Písma svatého, k tichému zamyšlení, ale i k setkání s živým Božím slovem. „Máme velkou radost, že se podařilo pozvat ke čtení tolik lidí, kteří jsou ochotni sloužit,“ uvádí ředitel nadačního fondu Credo Vladimír Švarc s tím, že sám má zkušenost, že když necháme Boha skrze Jeho slovo promlouvat do svých životů, dějí se velké zázraky.

Akce se koná pod záštitou zlínského děkana P. Kamila Obra. Kromě farníků a věřících ze zlínského děkanátu přijali pozvání k četbě např. zástupci místní samosprávy, nebo herci zlínského městského divadla. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude velmi omezen počet míst přímo v kostele, ale celý program bude přenášen online na youtube Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín. Slovům Písma tak může naslouchat kdokoliv ze svého domova.

Projekt má počátek v Římě, kde se v roce 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby se podobné akce uskutečnily např. v Praze a v Brně. Čtení Bible v průběhu 24 hodin proběhlo v roce 2014 v rámci olomouckých slavností Paschalia. Náplní bylo čtyřiadvacetihodinové čtení Bible – několik starozákonních spisů. V kapli sv. Jeronýma na radnici probíhá tato akce pravidelně. V návaznosti vznikla např. také Noc žalmů nebo Noc s apoštoly.

Projekt je zaměřen na celou farnost, ale zároveň je otevřen i pro tzv. nevěřící, kteří mohou být Božím slovem také osloveni. Díky online přenosu se může zúčastnit kdokoliv. Čtení je doplňováno hudbou.

 

Bible nocí i dnem

Při příležitosti závěru Roku Božího slova srdečně zveme ve dnech 9. a 10. října 2020 do Zlína na čtení Bible nocí i dnem. Akce se koná ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba a pod záštitou místního děkana P. Kamila Obra.

Program bude zahájen v kostele sv. Filipa a Jakuba páteční večerní mší svatou v 18.30 hodin. Poté bude následovat celonoční a celodenní čtení Bible, při kterém různí hosté, farníci a lektoři Božího slova z celého děkanátu, budou číst úryvky z Nového zákona. Cílem projektu je Boží slovo číst, lépe mu porozumět a nechat ho na sebe působit více smysly.

Zveme k aktivní účasti na projektu čtenáře Božího slova ze zlínského děkanátu, ale i zástupce jiných církví, organizací a všechny, kteří chtějí tyto chvíle s námi společně prožít a setkat se skrze Boží slovo s Pánem. Po celou dobu bude čtení přenášeno online na youtube zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně. Během noci a dne přečteme většinu kapitol z Nového zákona.

Zapoj se i Ty 9. a 10. října do četby Písma svatého! Vyber si v harmonogramu některou z kapitol Nového zákona a přihlas se ke čtení úryvku na emailu svarc@credonadacnifond.cz, nebo zavolej na tel.: 731 621 246. K četbě můžeš oslovit i svoji rodinu, nebo přátele a lidi ze svého okolí. Děkujeme každému, kdo se zapojí!

V rámci projektu čtení Bible nocí i dnem máme příležitost Pánu věnovat svůj čas, který je dnes velmi vzácný. Chceme otevřít své oči a skrze čtení Písma Ho chválit. Nabízíme svůj hlas pro Jeho slávu. Otevíráme také své uši k několika-hodinovému naslouchání biblickým textům a tím se ještě více otvíráme působení Ducha svatého. 

Během celého projektu budeme prosit na tento úmysl:
Za dar naslouchání a porozumění Božímu slovu a následné nacházení požehnané cesty v realitě současnosti.

Týden před samotnou akcí vás zveme v pátek 2. října 2020 od 17 hodin do kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde proběhne adorace s uctíváním Písma.

Více informací najdete na www.bozislovo.credonf.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský