DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – OSTRAVA 19. – 21.11. 2021

BISCUP 2021

O BISCUPU


Biscup je diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže. Setkání je určeno provšechny mladé od 14ti do 26 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, obnovit své srdce, nebo navázat nová přátelství. K tomuto setkání nás vyzývá papež František – abychom společně oslavovali Světový den mládeže.

Tématem letošního setkání je verš z Písma svatého ze Skutků apoštolů: ,,Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.” Těšit se můžete na různorodé workshopy, na vzácné hosty, zajímavé interaktivní katecheze a sdílení ve skupinkách, které nás provedou tímto tématem.

,,Kristovo pozvání adresované Pavlovi je dnes určeno každému z vás mladých lidí: Vstaň! Nemůžeš zůstat ležet na zemi, abys „plakal nad sebou samým“, ale čeká tě poslání! I ty můžeš být svědkem skutků, které v tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve jménu Krista říkám:

 
 

 

Vstaň a vydávej svědectví o své zkušenosti slepce, který se setkal se světlem, uviděl Boží dobro a krásu v sobě, v ostatních i ve společenství církve, jež překonává veškerou samotu.

Vstaň se a vydávej svědectví o lásce a úctě, kterou lze nastolit v lidských vztazích, v rodinném životě, v dialogu mezi rodiči a dětmi i mezi mladými a starými.

Vstaň a ochraňuj sociální spravedlnost, pravdu a čestnost, lidská práva, pronásledované, chudé a zranitelné, ty, kteří nemají ve společnosti žádný hlas, a přistěhovalce.

Vstaň a buď svědkem nového způsobu vidění, který ti umožní dívat se na stvoření očima plnýma úžasu, umožní ti poznat Zemi jako náš společný domov a dodá ti odvahu k obraně integrální ekologie.

Vstaň a buď svědkem toho, že ztroskotané životy lze znovu postavit, že lidé v duchu již mrtví mohou být vzkříšeni, že zotročení lidé se mohou znovu osvobodit, že srdce utlačovaná smutkem mohou znovu nacházet naději.

Vstaň a radostně dosvědčuj, že Kristus žije! Rozšiřuj jeho poselství lásky a spásy mezi svými vrstevníky, ve škole, na univerzitě, v práci, v digitálním světě i všude jinde.”

(úryvek z Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže)

PROGRAM


,,Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.” Sk 26,16

UBYTOVÁNÍ

bigy -Karla Pokorného 1284, 708 00 Ostrava-Poruba více informací na e-mailu použitém při registraci

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský