Bratři a sestry, srdečně vás zdravím v čase radostného adventního očekávání a přípravy. Rád se s vámi dělím o radost z toho, že jsme po dlouhém očekávání a přípravách v letošním roce zahájili dostavbu Diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je to místo setkávání a formace mladých lidí z celé naší diecéze. K dostavbě jsme se rozhodli proto, abychom mohli rozšířit službu střediska a oslovovat například nabídkou adaptačních kurzů také školy a to nejen církevní. Mám radost, že stavba plynulým tempem pokračuje a roste i přes všechny komplikace, které tato doba přináší. Už v minulém roce jsem vás žádal o podporu tohoto díla v celodiecézní sbírce, ve které se vybralo celkem 1 257 000,- Kč. Mnohokrát vám děkuji za vaši štědrost. Budu rád, když se také v letošním roce ke sbírce konané o třetí adventní neděli připojíte svým darem. Tři miliony z deseti milionů celkových nákladů stavby pokryje dotace, další finance se snažíme zajistit z jiných zdrojů. Doufám, že se to také s pomocí vaší štědrosti podaří. Už teď vám děkuji za každý dar do této sbírky. Přeji požehnané dny adventu, které nás přivedou k vánoční radosti z toho, že se Pán pro nás stal tím největším darem.

 Martin David, apoštolský administrátor

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský