Služba kostelníka

rád bych Vás touto cestou pozval na formační setkání pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Toto setkání se koná ve čtvrtek 27. ledna ve 20:00 on-line prostřednictvím platformy zoom nebo přes youtube. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami, které se budou týkat liturgického prostoru, praktických tipů pro péči o kostelní vybavení, prádlo a paramenta a konečně blahoslavenství pro kostelníky. Pozvání mezi přednášející přijali Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup, P. Roman Dvořák, strakonický vikář a Michal Brich, svatovítský kostelník.

Setkání je určeno pro ty, kdo odemykají kostel a chystají na bohoslužbu, kdo perou kostelní prádlo, pečují o nádoby, svícny, kadidelnice, atd., kdo čistí či opravují paramenta, i pro ty, kdo sice žádnou takovou službu nekonají, ale mají rádi svůj kostel, chtěli by mu lépe porozumět a nahlédnout do toho, co se děje “na pozadí”. 

Datum:27. ledna 2022 ve 20:00
Místo:on-line na zoom a youtube
Téma:Formační setkání pro kostelníky a sakristiány

 

Základní informace

Srdečně zveme ty, kdo slouží jako kostelníci a sakristiáni, kdo uklízejí kostel a pečují o posvátná roucha a mešní prádlo, na on-line formační setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět liturgickému prostoru, umění, paramentům, nádobám, připomenout si praktické úkoly těch, kdo se starají o kostel a jeho vybavení, a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. 

Setkání pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci.

 

 

On-line spojení 

K účasti není nutné se hlásit, setkání se koná pouze on-line.

Link na zoom je zde: https://cuni-cz.zoom.us/j/97525537327

Linka na youtube naleznete zde těsně před konáním akce. 

Kontakt případné dotazy: liturgie.cz@gmail.com

 

 

Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15-20 minut a následnou diskusí. 

 

1) Liturgický prostor a vybavení kostela 

P. Roman Dvořák, vikář ze Strakonic

Některá místa v kostele jsou důležitá, a některá jsou velmi důležitá. Určité kališní prádlo je označeno křížkem vprostřed, a jiné křížkem křížkem po straně. Některá bohoslužebná roucha jsou původně pánská, a jiná dámská. Minipřednáška stručným způsobem představí kostel a jeho vybavení tak, aby bylo zřejmé, “co je co”. 

 

2) Péče o paramenta, liturgické nádoby, prádlo a náčiní 

Michal Brich, kostelník z katedrály sv. Víta v Praze

Starost o jednotlivá místa v kostele, o posvátné předměty a oděvy vyžaduje jak úctu, tak pečlivost a opravdický kumšt. Minipřednáška hlavního svatovítského kostelníka bude velmi praktickým návodem jak tuto péči provádět co nejlépe. 

 

3) Blahoslavenství pro kostelníky

Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

Každá služba v církvi je podílem na Božím království, formuje ducha a předpokládá vlastní spiritualitu. Nejinak je tomu také u služby těch, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Minipřednáška představí tento duchovní aspekt zcela praktické a nepostradatelné činnosti sakristiánů a kostelníků. 

 

4) Diskuse 

Diskusi moderuje P. Radek Tichý 

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský