OPAVA – VELEHRAD 2021 14. DIECÉZNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Kvůli pandemii covid-19 místo týdenní pěší pouti se bude konat jednodenní pouť Opava – Velehrad. Děkujeme Pánu Bohu, že aspoň tímto způsobem můžeme pokračovat v této pěkné tradici pouti Opava – Velehrad

Patron a motto:

Patronem pouti je sv. Josef /proživáme, vyhlášený papežem Františkem, rok tohoto světce/

Motto pouti zní: Jak Josef být přímluvcem, pomocníkem a průvodcem těžkými časy /por. List Patris Corde papeže Františka/

Program:

Opava: V 6.15 ranní modlitba a požehnání na cestu opavským děkanem v konkatedrále Panny Marie

Opava – Napajedla: Autobusem

Napajedla: Adorace a katecheze o sv. Josefu v kostele sv. Bartoloměje, návštěva a modlitba za mládež celého světa u hrobu kandidátky k blahořečení Aničky Zelíkové

Napajedla – Traplice: Autobusem

Traplice: Loretánská litanie v kapli Panny Marie Růžencové

Traplice – Velehrad: Pěší pouť cca 8km /kdo nezvládne tuto cestu pojede na Velehrad autobusem/

Velehrad: Návštěva Baziliky a areálu a v 18.00 mše sv. spolu s biskupy Čech, Moravy a Slezska, pozdrav a požehnání na zpáteční cestu od ostravsko – opavských biskupů

Návrat cca 22h

Duchovní připrava:

Prosíme před zahájením pouti o modlitbu s prosbou o duchovní plody putování. Modlitby jsou zde
Před pouti doporučujeme přistoupit ke svátosti smíření ve svých farnostech

Příspěvek:

Děti a mládež: 100 Kč /včetně obědu/

Dospěli: 450 Kč /včetně obědu/

Tímto děkujeme Diercéze ostravsko – opavské, Obci Hať a Římskokatolické farnosti Hať za finanční podporu této akce.

Pojištění je dobrovolné a každý si ho může vyřídit sám. S sebou si vezměte kartičku zdravotního pojištění

Opatření:

Po nástupu do autobusu každý starší 18 let podepíše prohlášení, že nemá příznaky žádného onemocnění a není si vědom toho, že za posledních 14 dnů byl v kontaktu s osobou nemocnou na COVID-19.

Přihlášení:

Na tuto pouť se můžeš přihlásit e-mailovou cestou do 25. června 2021. Do zprávy, kterou pošleš na opavskapout@seznam.cz napiš svoje:

Jméno a příjmení,

Datum narození,

Přesnou adresu.

Když obdržíme Tvůj e-mail napíšeme zpět, abys měl jistotu, že jsme Tě na pouť přihlásili.

Pokud nenajdeš na těchto stránkách to, co Tě ještě zajímá, napiš na stejný mail (opavskapout@seznam.cz) nebo zavolej (731 625 656 – o. Bartłomiej, organizátor pouti).


Slovo biskupa na PP 2021

Milí přátelé, drazí poutníci,

vydáváte se na 14. diecézní pěší pouť mládeže Opava – Velehrad. Přijměte k tomu pár řádků pozdravu. Vaše kroky bude provázet postava sv. Josefa. Bůh mu svěřil do péče svého Syna, Ježíše. Jako doprovázel a chránil Božího Syna na této zemi, stejně provází i svou církev, která je mystickým tělem Kristovým. Tedy i každého z nás. A kde jinde si to více uvědomit, než při konání konkrétních poutí? Papež František v listu k roku sv. Josefa Patris corde říká, že štěstí Josefovo nespočívalo v sebeobětování, ale v sebedarování. Nikdy na něm nebyla znát frustrace, ale jen důvěra. Pěší pouť přinese jistě své nároky. Po vzoru sv. Josefa však nemyslete jen na vlastní oběti, ale učiňte z nich dar, třeba právě na úmysl poděkování za 25 let diecéze. Možná při tom prožijete něco z tichosti i štěstí sv. Josefa.

Přeji požehnané slavení cyrilometodějských dní a ze srdce vám žehnám.

Váš biskup + František Václav


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský