V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české. Uskuteční se v Praze v neděli 27. září 2020 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.

Svatováclavské putování se letos koná na připomínku sv. Ludmily, která Palladium obdržela při přijetí křtu od sv. Metoděje, aby šířila křesťanství v Čechách. Palladium předala svému vnuku Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru. Ochranný štít Palladia provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a k zajištění pokoje v české zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava, s Palladiem Země české posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií a vším zlem a místy historického a společenského významu pro požehnání k dobrému konání a pokojného soužití občanů v Praze i celé zemi.

Svatováclavské putování zahájí mše svatá ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetí Palladia u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křižovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské náměstí k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském náměstí požehnáním Palladiem Praze a zemi české.

Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem pokojného soužití a spolupráce všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

Záštitu nad akcí převzal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, místopředsedkyně senátu Miluše Horská, poslanec Jan Bartošek, starosta MČ Praha 1 Petr Hejma a zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf.

 

Zdroj: P. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský